Dailininkas Juzefas Perkovskis buvo neeilinė asmenybė. Visą savo gyvenimą paskyręs Žemaitijos liaudies meno studijoms, sukaupė ir paliko vertingą, įdomų savo kūrybos ir tyrinėjimų archyvą. Šia knyga siekiama pristatyti dailininką Juzefą Perkovskį kaip menininką ir mažai žinomą fotografą. Jo dar niekur nepublikuotos fotografijos yra ne tik meniškos, bet ir informatyvios. Tuos pačius objektus dailininkas ne tik fotografavo, bet ir piešė, todėl knygoje pateikiamas ir pluoštelis labiausiai išbaigtų eskizinių piešinių, kurie papildo ir sušildo Žemaitijos peizažą. Fotografijos ir piešiniai liudija autoriaus visapusiškumą ir universalumą, aistringą domėjimąsi žemaičių liaudies menu.

Žemaičių Alkos muziejaus rinkiniai


Juzefas Perkovskis. Fotografija

Juzefas Perkovskis. Fotografija

Žemaičių Alkos muziejaus rinkiniai

Vilnius, 2012. Žemaičių Alkos muziejaus rinkiniai, 192 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-19-1.
Sudarytoja Elvyra Spudytė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 18,10 Eur


Dailininkas Juzefas Perkovskis buvo neeilinė asmenybė. Visą savo gyvenimą paskyręs Žemaitijos liaudies meno studijoms, sukaupė ir paliko vertingą, įdomų savo kūrybos ir tyrinėjimų archyvą. Šia knyga siekiama pristatyti dailininką Juzefą Perkovskį kaip menininką ir mažai žinomą fotografą. Jo dar niekur nepublikuotos fotografijos yra ne tik meniškos, bet ir informatyvios. Tuos pačius objektus dailininkas ne tik fotografavo, bet ir piešė, todėl knygoje pateikiamas ir pluoštelis labiausiai išbaigtų eskizinių piešinių, kurie papildo ir sušildo Žemaitijos peizažą. Fotografijos ir piešiniai liudija autoriaus visapusiškumą ir universalumą, aistringą domėjimąsi žemaičių liaudies menu.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal