Vladas Terleckas. Jonas Vailokaitis: Gyvenimo ir veiklos bruožai


Vladas Terleckas. Jonas Vailokaitis: Gyvenimo ir veiklos bruožai

Knygoje supažindinama su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos nario, Steigiamojo Seimo atstovo, ekonomisto ir bankininko Jono Vailokaičio veikla ir asmenybe. Biografines žinias papildo gausi ikonografinė medžiaga.

Vilnius, 2011. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 10, 128 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-14-6

Plačiau

Home buttonAtgal