facebook esparama

Lietuva XIX–XX a. pradžios žemėlapiuose

image

Lietuvos gubernijos žemėlapis
Iš Rusijos imperijos atlaso. Sankt Peterburgas, 1800 m.
Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos padalijimo (1795 m.) Rusijai atitekusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija buvo padalyta į Vilniaus ir Slanimo gubernijas, kurios 1797 m. buvo sujungtos į vieną – Lietuvos guberniją.

image

Vilniaus gubernijos žemėlapis
1 : 630 000.
Sankt Peterburgas, A. Iljino kartografijos įmonė. XIX a. II p.
1801 m. Lietuvos gubernija buvo padalyta į Vilniaus ir Gardino gubernijas, o 1843 m. iš Vilniaus gubernijos šiaurinės dalies buvo sudaryta Kauno gubernija.

image

Lietuvos žemėlapis
1 : 1 500 000. Sudarė V. Daumantas (Dzimidavičius).
Išleido Lietuvių informacijos biuras Lozanoje. Bernas. I leidimas išėjo 1918 m.
Lietuvių informacijos biuras, įkurtas J. Gabrio-Paršaičio, veikė 1911–1915 m. Paryžiuje, 1915–1919 m. Lozanoje. Biuro leidiniuose buvo skleidžiama informacija apie Lietuvos praeitį, dabartį, paneigiami lenkų, rusų ar vokiečių užsipuldinėjimai, remiama nepriklausomos Lietuvos idėja. Informacijos biuras atkreipė pasaulio dėmesį į Lietuvą, 1915–1918 m. išspausdino 47 informacinius leidinius – knygas, brošiūras, žemėlapius.

image

Europos etnografinis žemėlapis
~ 1 : 5 000 000. Sudarė J. Gabrys.
Bernas, 1918 m.

image

Lietuvos žemėlapis
1 : 1 050 000.
Leidinio „Lietuvos taikos sutartis su Rusija“ priedas. Marijampolė, „Dirvos“ bendrovė; Kaunas, Lietuvos Valstybės spaustuvė, 1920 m.
Lietuvos taikos sutartis su Rusija buvo pasirašyta 1920 m. liepos 12 d. Pagal ją Rusija pripažino 1918 m. vasario 16 d. aktu paskelbtą Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir buvo nustatyta Lietuvos rytinė siena.

Į pradžią