Šimtmečiais išskirtinę vietą Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime užėmė ir užima Vilniaus miestas. Taigi neatsitiktinai žymus XIX a. Lietuvos kultūros tyrinėtojas ir leidėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis pagrindinį savo leidinį pavadino „Vilniaus albumu“. Šiame leidinyje-albume, sudarytame muziejuje veikusios parodos pagrindu, pateikiami jo išleisti Vilniui skirti grafikos darbai.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose

Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2000. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 6, 144 p., lietuvių ir anglų k., ISSN 1392-8929.
Parengė Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Simona Likšienė, Rūta Subatniekienė. Dailininkai Vytautas Karosas, Eugenijus Karpavičius, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota


Šimtmečiais išskirtinę vietą Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime užėmė ir užima Vilniaus miestas. Taigi neatsitiktinai žymus XIX a. Lietuvos kultūros tyrinėtojas ir leidėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis pagrindinį savo leidinį pavadino „Vilniaus albumu“. Šiame leidinyje-albume, sudarytame muziejuje veikusios parodos pagrindu, pateikiami jo išleisti Vilniui skirti grafikos darbai.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal