Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

[/LT

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Edukaciniai užsiėmimai vyksta gerai žinomame, dar XVII a. pirmojoje pusėje pastatytame miesto gynybiniame statinyje – Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje. Tai vienas iš miesto gynybinės sienos išlikusių elementų, ir jis yra tinkamiausia vieta sužinoti apie kadaise visą miestą pustrečio kilometro ilgio žiedu juosusią gynybinę sieną su dešimčia joje buvusių miesto vartų, iš kurių mūsų dienomis išlikę tik vieneri – Aušros vartai. Negana to, bastėjoje įrengtoje ekspozicijoje esanti ikonografinė medžiaga padeda atskleisti ir to meto gynybos ypatumus, o eksponuojami įvairūs ginklai, patrankos – ginkluotės specifiką. Edukacinių užsiėmimų dalyvių lauks ir bastėjos mitinė būtybė – baziliskas.

Mokomosios programos pritaikomos specialiųjų poreikių vaikams. Edukaciniai užsiėmimai vyksta atsižvelgiant į specialiuosius poreikius, parenkant tinkamą formą. Edukatoriai dalyvauja mokymuose, skirtuose gebėjimų ugdymui dirbant su autizmo spektro sutrikimų ir kitų sutrikimų turinčiais vaikais. Šiuose renginiuose gali dalyvauti ir judėjimo negalią turintys vaikai, jie yra pasitinkami ir palydimi neįgaliesiems pritaikytu įvažiavimu.

Edukacines programas prašome užsisakyti iš anksto telefonu +370 (5) 261 21 49 arba el. paštu basteja@lnm.lt

Dalyvių skaičius vienoje grupėje – nuo 10 iki 25 žmonių.

Edukacinio užsiėmimo kaina: vienam dalyviui – 1,00 Eur

Dalyvavote? Kviečiame įvertinti: spausti čia (nuoroda)


Vilniaus bastėjoje sklandančios legendos ir istorijos (pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms)

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su daugelį metų po žemių ir šiukšlių sluoksniu slypėjusia bastėja, apie kurią miestiečiai buvo užmiršę, o jos buvimą liudijo tik reti žmonių pasakojimai. Trumpai aptariama jos atsiradimo ir atradimo istorija. Mokiniai išgirs visas legendas, kuriomis apipinta bastėja. Viena iš jų – apie savanaudę mergaitę, kuri nemylėjusi nieko, todėl buvusi įkalinta su savo gaidžiu ir šunimi bastėjos požemių šulinyje. Ir, žinoma, kita – apie visame Vilniuje sklandančią didingojo drakono – bazilisko – legendą. Kuris ir šiuo metu tūnąs pasislėpęs bastėjos rūsiuose ir kartais net pildantis vaikų norus.

Edukacijos vadovo pasakojimo metu mokiniai susipažins su Vilniaus gynybinės sienos bastėjos istorija ir jos legendomis, naudojant interaktyvius terminalus, bus supažindinti su įvairiausių laikotarpių skirtingu bazilisko vaizdavimu. Užsiėmimo pabaigoje dalyviai dėlios ir spalvins legendinio bazilisko atvaizdus.

Edukacinio užsiėmimo metu ugdoma mokinių vaizduotė, kritinis mąstymas ir gebėjimas susivokti istorinėje erdvėje. Puoselėjamos pastangos suprasti skirtingas istorines ir žmonių vaizduotės išraiškas, kurios, susijungdamos į visumą, kuria nepakartojamą Vilniaus miesto istorinį ir kultūrinės sąmonės vaizdinį.

Gynybinių įtvirtinimų įvairovė Vilniaus mieste ir Lietuvoje (pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms)

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su Lietuvos valstybės susidarymo aplinkybėmis ir poreikiu gintis nuo priešų. Bus aptariamos pirmosios gynybinės sistemos ir jų pavyzdžiai. Mokiniai sužinos apie Vilniaus miesto plėtrą XV–XVII a. ir būtinybę stiprinti tuometinę gynybinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės sistemą. Taip pat išgirs istorijas apie Vilniaus gynybinės sienos, jos vartų atsiradimą ir tolesnį likimą. Remiantis bastėjos pavyzdžiu bus supažindinti su gynybinių bastioninių įtvirtinimų požymiais.

Edukacijos vadovo pasakojimo metu mokiniai susipažins su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atsiradimo aplinkybėmis ir tuometine tarptautine jos padėtimi, su Vilniaus pilių gynybine sistema ir Vilniaus gynybinės sienos bastėjos istorija. Naudojant vaizdinę medžiagą mokiniai išmoks atskirti gynybinę funkciją turinčius pastatus nuo kitokios paskirties. Užsiėmimo pabaigoje edukacijos dalyviai atliks užduotį, kurios metu privalės suskirstyti duotus pavyzdžius į turinčius gynybines funkcijas ir jų neturinčius. Taip pat žais interaktyvų žaidimą, kurio pabaigoje taps vienu iš Vilniaus kariuomenės sudėties atstovų.

Edukacinio užsiėmimo metu ugdomas vaikų gebėjimas susivokti istorinėje erdvėje ir perprasti kintamo laiko bei jo lemiamų reiškinių prasmę. Įtvirtinant išgirstą informaciją ir matytą vaizdinę medžiagą skatinamos dalyvių pastangos įsisąmoninti ir pritaikyti įgytas žinias įvairių užduočių metu. Edukacijos renginiuose puoselėjami mokinių patriotiškumo jausmai, pastangos pažinti Lietuvos istoriją.

Vilniaus bastėjos ginkluotė (pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms)

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai supažindinami su Vilniaus gynybinės sienos bastėjos atsiradimo ir tolesne jos gyvavimo istorija. Apžiūrint eksponatus bus aiškinamasi, kokius ginklus naudojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariai, gindamiesi nuo priešų, aptariami bombardų, muškietų, arkebūzų, pistoletų, patrankų naudojimo ir veikimo principai, pademonstruoti jų pavyzdžiai. Mokiniai sužinos apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVII–XVIII a. karių šarvuotę, išgirs pasakojimų apie sparnuotųjų husarų būrius ir reikšmę kariuomenėje.

Edukacijos vadovas supažindins mokinius su Vilniaus gynybinės sienos bastėjos istorija, naudotų ginklų ypatybėmis. Daugelį ginklų mokiniai galės ne tik patys pamatyti, bet ir detaliai apžiūrėti autentiškus jų pavyzdžius. Edukacinio užsiėmimo pabaigoje dalyviai sužais interaktyvų žaidimą, kurio metu, naudodami savo nuotrauką, taps vienu iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės karių ar netgi vadu. Galės pasimatuoti ir nusifotografuoti su kario šarvų fragmentais, palaikyti kalaviją.

Edukacinio renginio metu ugdomi mokinių gebėjimai orientuotis istorinėje erdvėje, susieti istorinius pavyzdžius su dabartimi. Skatinama samprata, kad istorinė praeitis yra šalia mūsų ir tarnauja asmens bei valstybės tobulėjimo siekiams. Šie edukaciniai užsiėmimai žadina mokinių patriotiškumą, skatina Lietuvos istorijos pažinimą.


Kultūros paso programos

Kiekvienas žingsnis palieka pėdsaką (NAUJIENA)

Aprašymas ir registracija adresu: spausti čia (nuoroda)

Baziliskas ir kitos Vilniaus paslaptys

Aprašymas ir registracija: spausti čia (nuoroda)

Vilniaus fortifikacijos ir ginkluotė

Aprašymas ir registracija: spausti čia (nuoroda)

Ką pasakoja Vilniaus gynybinės sienos bastėja?

Aprašymas ir registracija: spausti čia (nuoroda)

Vilniaus gynyba ir ginkluotė

Aprašymas ir registracija: spausti čia (nuoroda)

Vilniaus bastėjos baziliskas ir kitos legendos

Aprašymas ir registracija: spausti čia (nuoroda)
Home buttonAtgal