Gausiai iliustruotame leidinyje apžvelgiamas Vilniaus fotografijos istorijos ankstyvasis periodas: ankstyviausios knygoje publikuojamos fotografijos data yra 1858 metai, o 1915-ieji žymi senosios fotografijos laikotarpio pabaigą.

Lietuvos fotografijos istorija


Vilniaus fotografija 1858–1915

Vilniaus fotografija 1858–1915

Lietuvos fotografijos istorija

Vilnius, 2001. Lietuvos fotografijos istorija – 2, 486 p., lietuvių k., ISSN 1392-9003; ISBN 9955-415-14-2.
Sudarytoja Margarita Matulytė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorius Virginijus Gasiliūnas

Kaina: Parduota


Gausiai iliustruotame leidinyje apžvelgiamas Vilniaus fotografijos istorijos ankstyvasis periodas: ankstyviausios knygoje publikuojamos fotografijos data yra 1858 metai, o 1915-ieji žymi senosios fotografijos laikotarpio pabaigą.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal