2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, Senajame arsenale (Arsenalo g. 3), įteikta 2017 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

Premija Vyriausybės nutarimu už reikšmingus tradicinės kultūros tyrinėjimo ir sisteminimo, sklaidos ir aktualizavimo darbus, aktyvią ir rezultatyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje paskirta Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėjai muziejininkei dr. Elvydai Lazauskaitei.

E. Lazauskaitė atliko didelį darbą formuojant muziejaus Etninės kultūros skyriaus veiklos kryptis, tvarkant ir gausinant eksponatų fondą, kuriame šiandien yra saugomi didžiausi šalyje lietuvių liaudies etninės kultūros esmę – valstiečių verslus ir amatus, buitį, papročius, tikėjimą – atspindintys rinkiniai.

Kolekciją sudaro apie 85 tūkstančiai XVIII a. pabaigos – XX a. pirmos pusės eksponatų, o ją papildo daugiau kaip 80 tūkstančių vienetų ikonografinės medžiagos rinkinys: piešiniai, brėžiniai, fotografijos.

Muziejininkės ilgamečio darbo rezultatai atsispindi itin aktyvioje muziejaus etninės kultūros parodinėje ir leidybinėje veikloje.

2012–2017 m. E. Lazauskaitės iniciatyva buvo surengta 18 parodų, leidusių įtvirtinti etninės kultūros parodų sistemą – pristatyti tradicinės kultūros artefaktus, šiandien kuriančių meistrų darbus, derinti parodas prie kalendorinių švenčių. Beveik visas parodas lydėjo katalogai. Etninės kultūros skyriaus leidžiamas metraštis „Etnografija“ pasižymi mokslinių tyrinėjimų gausa, o leidiniai iš serijų „Tradicija ir dabartis“ bei „Muziejus ir kolekcininkas“ išsamiai supažindina su liaudies daile ir iškiliausiais jos meistrais.

Tačiau reikšmingiausias indėlis į mokslinius etninės kultūros tyrinėjimus yra leidinys „Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas“, kurio kelerius metus trukusiam rengimui vadovavo E. Lazauskaitė. Žodyne pateikiami susisteminti straipsniai apie lietuvių tradicinės kultūros objektus ir reiškinius, įtvirtinti etnografijos terminai.

E. Lazauskaitė pradėjo tradiciją kiekvienais metais vasario 16-ąją rengti Jono Basanavičiaus skaitymus, kuriuose dalyvauja Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai, ir etninės kultūros vakarų ciklus, skirtus supažindinti vyresniųjų klasių moksleivius, mokytojus, studentus ir visus, kas domisi lietuvių etnine kultūra, su tradicine lietuvių gyvensena, darbais, buitimi, papročiais, kultūrine aplinka ir šiuolaikinėmis tapatybėmis.

E. Lazauskaitės sisteminis etnografijos procesų matymas ir vertinimas, gilios žinios, regionų specifikos išmanymas ir didelė patirtis pasitarnauja ir už muziejaus sienų rengiant paskaitas etninės kultūros specialistams, dalyvaujant etninės kultūros ekspertų ir tautinio paveldo produktų sertifikavimo komisijose.

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skiriama nuo 1992 m. kasmet už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

Nuo 2018 metų ši premija įgis nacionalinės premijos statusą.

Įėjimas į renginį su kvietimais.

Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos teikimo iškilmės

 
 

2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, Senajame arsenale (Arsenalo g. 3), įteikta 2017 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija.

Premija Vyriausybės nutarimu už reikšmingus tradicinės kultūros tyrinėjimo ir sisteminimo, sklaidos ir aktualizavimo darbus, aktyvią ir rezultatyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje paskirta Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėjai muziejininkei dr. Elvydai Lazauskaitei.

E. Lazauskaitė atliko didelį darbą formuojant muziejaus Etninės kultūros skyriaus veiklos kryptis, tvarkant ir gausinant eksponatų fondą, kuriame šiandien yra saugomi didžiausi šalyje lietuvių liaudies etninės kultūros esmę – valstiečių verslus ir amatus, buitį, papročius, tikėjimą – atspindintys rinkiniai.

Kolekciją sudaro apie 85 tūkstančiai XVIII a. pabaigos – XX a. pirmos pusės eksponatų, o ją papildo daugiau kaip 80 tūkstančių vienetų ikonografinės medžiagos rinkinys: piešiniai, brėžiniai, fotografijos.

Muziejininkės ilgamečio darbo rezultatai atsispindi itin aktyvioje muziejaus etninės kultūros parodinėje ir leidybinėje veikloje.

2012–2017 m. E. Lazauskaitės iniciatyva buvo surengta 18 parodų, leidusių įtvirtinti etninės kultūros parodų sistemą – pristatyti tradicinės kultūros artefaktus, šiandien kuriančių meistrų darbus, derinti parodas prie kalendorinių švenčių. Beveik visas parodas lydėjo katalogai. Etninės kultūros skyriaus leidžiamas metraštis „Etnografija“ pasižymi mokslinių tyrinėjimų gausa, o leidiniai iš serijų „Tradicija ir dabartis“ bei „Muziejus ir kolekcininkas“ išsamiai supažindina su liaudies daile ir iškiliausiais jos meistrais.

Tačiau reikšmingiausias indėlis į mokslinius etninės kultūros tyrinėjimus yra leidinys „Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas“, kurio kelerius metus trukusiam rengimui vadovavo E. Lazauskaitė. Žodyne pateikiami susisteminti straipsniai apie lietuvių tradicinės kultūros objektus ir reiškinius, įtvirtinti etnografijos terminai.

E. Lazauskaitė pradėjo tradiciją kiekvienais metais vasario 16-ąją rengti Jono Basanavičiaus skaitymus, kuriuose dalyvauja Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai, ir etninės kultūros vakarų ciklus, skirtus supažindinti vyresniųjų klasių moksleivius, mokytojus, studentus ir visus, kas domisi lietuvių etnine kultūra, su tradicine lietuvių gyvensena, darbais, buitimi, papročiais, kultūrine aplinka ir šiuolaikinėmis tapatybėmis.

E. Lazauskaitės sisteminis etnografijos procesų matymas ir vertinimas, gilios žinios, regionų specifikos išmanymas ir didelė patirtis pasitarnauja ir už muziejaus sienų rengiant paskaitas etninės kultūros specialistams, dalyvaujant etninės kultūros ekspertų ir tautinio paveldo produktų sertifikavimo komisijose.

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skiriama nuo 1992 m. kasmet už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat už kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

Nuo 2018 metų ši premija įgis nacionalinės premijos statusą.

Įėjimas į renginį su kvietimais.

lapkričio 22, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3


Kitos naujienos

Home buttonAtgal