1948 metų birželio ir liepos mėnesiais į Krasnojarsko kraštą atitremta tūkstančiai lietuvių, daugiausia ūkininkų, šeimų. Tai buvo masiškiausia deportacija iš Lietuvos. Knyga skiriama tremtiniams, likimo nublokštiems prie Sibiro upių – Manos, Jenisiejaus dešiniojo intako, ir Minos, Manos intako. Knygos pagrindas – fotografijos, jas papildo tremtinių prisiminimai ir trumpi Manos regiono gyvenviečių aprašymai. Dauguma publikuojamų nuotraukų – iš tremtinių asmeninių albumų, likusios – iš Lietuvos gyventojų genocido muziejaus.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Tremtis prie Manos upės

Tremtis prie Manos upės

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Skiriama 1948-ųjų gegužės 22-osios Didžiosios lietuvių tremties atminimui. Vilnius, 2008. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 19, 206 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-80-0.
Parengė Vida Genovaitė Nacickaitė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


1948 metų birželio ir liepos mėnesiais į Krasnojarsko kraštą atitremta tūkstančiai lietuvių, daugiausia ūkininkų, šeimų. Tai buvo masiškiausia deportacija iš Lietuvos. Knyga skiriama tremtiniams, likimo nublokštiems prie Sibiro upių – Manos, Jenisiejaus dešiniojo intako, ir Minos, Manos intako. Knygos pagrindas – fotografijos, jas papildo tremtinių prisiminimai ir trumpi Manos regiono gyvenviečių aprašymai. Dauguma publikuojamų nuotraukų – iš tremtinių asmeninių albumų, likusios – iš Lietuvos gyventojų genocido muziejaus.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal