Memorialiniai paminklai su šventųjų skulptūromis ypač gausiai statyti XVIII–XIX amžiuje, laikotarpiu, kai lietuvių tauta išgyveno reikšmingus istorinius įvykius. Juos užsakydavo pavieniai žmonės, kaimai ar bendruomenės. Jie ženklino atmintinas istorines datas ar įvykius, buvo statomi siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, negandų, išprašyti iš Aukščiausiojo malonių.
Leidinys supažindina su Žemaičių muziejaus „Alka“ sukauptu tradicinės skulptūros rinkiniu, kuriame saugomi 934 eksponatai: skulptūros, bareljefai, pastatomi kryžiai, altorėliai, koplytėlės.

Kiti leidiniai


Tradicinė žemaičių skulptūra: „Alkos“ muziejaus rinkinys

Tradicinė žemaičių skulptūra: „Alkos“ muziejaus rinkinys

Kiti leidiniai

Vilnius, 2008. 566 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-9955-415-86-2.
Sudarė Elvyra Spudytė. Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


Memorialiniai paminklai su šventųjų skulptūromis ypač gausiai statyti XVIII–XIX amžiuje, laikotarpiu, kai lietuvių tauta išgyveno reikšmingus istorinius įvykius. Juos užsakydavo pavieniai žmonės, kaimai ar bendruomenės. Jie ženklino atmintinas istorines datas ar įvykius, buvo statomi siekiant apsisaugoti nuo nelaimių, negandų, išprašyti iš Aukščiausiojo malonių.
Leidinys supažindina su Žemaičių muziejaus „Alka“ sukauptu tradicinės skulptūros rinkiniu, kuriame saugomi 934 eksponatai: skulptūros, bareljefai, pastatomi kryžiai, altorėliai, koplytėlės.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal