Signatarų namuose – prelato Mykolo Krupavičiaus 130-ųjų gimimo metinių minėjimas


Signatarų namuose – prelato Mykolo Krupavičiaus 130-ųjų gimimo metinių minėjimas

Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje spalio 2 d., penktadienį, 16 val. , bus minimos prelato Mykolo Krupavičiaus 130-osios gimimo metinės. Renginio metu doc. dr. Algirdas Jakubčionis skaitys pranešimą „Mykolas Krupavičius – kunigas ir valstybininkas“. Dainuos operos solistė Rasa Juzukonytė.

Prelatas Mykolas Krupavičius – mokytojas, kunigas, visuomenininkas, politikas, valstybininkas – dvi svarbiausias vertybes – Dievą ir Tėvynę – savo darbuose sujungė į vieną darnų junginį. Apibrėždamas žemės reformos naudą, M. Krupavičius teigė, kad socialiniu atžvilgiu panaikinama socialinė neteisybė, politiniu – žemės reforma padeda sukurti tvirtą valstybės pamatą, doros atžvilgiu – sumažinus kapitalą, pagerinamas vargstančiųjų būvis, stiprinamas piliečių dorovingumas. M. Krupavičius dešimt metų išeivijoje vadovavo Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui.

„Prelato M. Krupavičiaus darbas – didis mūsų tautai paminklas, kurio nei laikas, nei gyvenimo audros nesunaikins. Jo darbai – ypač svetur – padaryti ir dirbami – tai gyvybės sultys mūsų Tėvynei ir kenčiantiems lietuviams; tai paskatas kentėti, kenčiant – stiprėti, kovoti ir laimėti…“ – rašė Pranas Alšėnas.

spalio 2, 2015 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal