Signatarų namuose – knygos apie Saliamoną Banaitį pristatymas


Signatarų namuose – knygos apie Saliamoną Banaitį pristatymas

2015 m. rugsėjo 30 d., trečiadienį, 17 val. Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje, vyks Povilo Baršio knygos „Vasario 16-osios Akto signataras Saliamonas Banaitis“ sutiktuvės.

Šiandien daugelis apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Saliamoną Banaitį vos ne pirmą kartą sužino, kai į rankas paima dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą išleistą lietuvišką knygą, kurios viršelio apačioje kukliu šriftu parašyta: „Saliamono Banaičio spaustuvė“. Tokio masto lietuviška spaustuvė Kaune tuo metu buvo milžiniškas šuolis ir kokybiškai naujas etapas lietuvių tautos kultūrinimo link. S. Banaičio įkurta spaustuvė buvo tik viena jo veikimo sritis, nors gal ir pati reikšmingiausia. Neturėdamas akademinio išsilavinimo, jis puikiai suvokė, kad lietuvių tauta galės išlikti tik tada, jeigu ji bus apsišvietusi, puoselės savąją kultūrą, vystys savo pramonę, žemės ūkį ir verslą. Visose šiose srityse Saliamono Banaičio indėlis labai didelis.

Dalyvaus knygos autorius muziejininkas Povilas Baršys, recenzentas prof. dr. Zenonas Butkus. Skambės Kazimiero Viktoro Banaičio ir Giedros Gudauskienės-Nasvytytės kūriniai.

rugsėjo 30, 2015 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal