Ritmo įtaka Kazio Varnelio kūryboje: darbai, į kuriuos menininkas siūlė per ilgai nežiūrėti

 
 

Šalyje paskelbus dviejų savaičių karantiną, Lietuvos nacionalinis muziejus šį laiką išnaudoja nuotoliniam bendravimui su lankytojais – šią savaitę supažindinsime su įdomiausiais Kazio Varnelio namų-muziejaus eksponatais bei erdvėmis.

Ritmas yra vienas svarbiausių elementų optinio meno meistro Kazio Varnelio kūryboje. Muziejininkė Gabrielė Paškevičiūtė aptaria keturis paveikslus, kuriems būdingas vizualus ritmas.

Greičiausiai tai ritmas muzikos, kurios tapydamas mėgo klausytis dailininkas. Muzikos ir ritmo poveikis dailininkui buvo toks stiprus, kad tai atsispindi ir jo sukurtų darbų pavadinimuose.

Pasikartojantys elementai, vizualus ritmiškumas bene ryškiausi paveikslų cikluose. „Geltonas ritmas“ yra ciklas iš 16 kūrinių: du pristatomi nuolatinėje muziejaus ekspozicijoje, o likę saugomi dailininko studijoje. Alternatyvus ciklo pavadinimas – „Kriptograma“. Nors visos iš šešiolikos kompozicijų yra tokio paties formato, identiško kolorito, bet kiekviena skirtingai atkartoja tą patį vizualųjį ritmą. „Geltono ritmo“ darbai yra bene mažiausio formato iš nutapytų septintajame dešimtmetyje.

„Ritmo refleksijos“ – vienas iš labai tipiškų K. Varnelio paveikslų, sukurtų Čikagoje. Čia žaidžiama nesibaigiančių, pasikartojančių elementų ritmu. „Tikriausiai tai įkvėpta tradicinių lietuviškų lovatiesių, nes K. Varnelis užaugo audėjos ir dievdirbio šeimoje, ir tėvų kūryba tikrai padarė labai didelę įtaką jo darbams, kuriuos jis jau tapė gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – atkreipia dėmesį muziejininkė.

„Ritminė dinamika“ sukurta pačioje K. Varnelio susidomėjimo optiniu menu pradžioje. Ši kompozicija dar ir ypatingai įrėminta – tarp drobės ir rėmo paliktas raudonai uždažytas tarpelis, padedantis atskirti planus ir išryškinantis paveikslą.

„Ritmo ritmas“ – didžiausias iš aptariamų paveikslų ir vienas optiškai paveikiausių dailininko kūrinių. Apie tokius paveikslus dailininkas K. Varnelis yra sakęs, kad į juos nereiktų per ilgai užsižiūrėti.

„Esu įsitikinęs, kad visas mūsų gyvenimas yra perdėm ritmingas, kad ritmas mūsų gyvenime vaidina didelį vaidmenį. Jis gali būti paslėptas, giliai jaučiamas arba, kaip mano darbuose, ryškiai eksponuotas“, – ritmo įtaką savo gyvenime ir darbuose yra apibendrinęs Kazys Varnelis.

kovo 26, 2020

Home buttonAtgal