Autorė yra jauniausia Jono ir Onos Vileišių duktė, gimusi Vilniuje 1920 metais. Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune ir teisę Vilniaus universitete. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. 1951 metais atvykusi į JAV dirbo įvairius darbus, buvo bibliotekininkė Yale‘o universitete ir Newarko viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu gyvena Southbury, CT, JAV. Atsiminimai nukelia į tarpukario Kauną, lenkų okupuotą ir karo metų Vilnių, detaliai vaizduojamas dvaro gyvenimas, jo kasdienybė ir šventės.

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Rita A. Vileišytė-Bagdonienė. Tolimi vaizdai: Signataro dukters atsiminimai

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 5, 216 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-82-4.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Autorė yra jauniausia Jono ir Onos Vileišių duktė, gimusi Vilniuje 1920 metais. Baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją Kaune ir teisę Vilniaus universitete. 1944 metais pasitraukė į Vakarus. 1951 metais atvykusi į JAV dirbo įvairius darbus, buvo bibliotekininkė Yale‘o universitete ir Newarko viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu gyvena Southbury, CT, JAV. Atsiminimai nukelia į tarpukario Kauną, lenkų okupuotą ir karo metų Vilnių, detaliai vaizduojamas dvaro gyvenimas, jo kasdienybė ir šventės.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal