Šeštasis tęstinio leidinio Restauravimo metodika numeris yra skiriamas Restauravimo centro įkūrimo dešimtmečiui paminėti. Publikuojamuose straipsniuose aptariamos įvairios muziejinių vertybių konservavimo, restauravimo ir saugojimo problemos. Daugiausia vietos skirta archeologinių radinių restauravimui: pristatomas gana sudėtingas medinio luoto, liepos žievės kibirėlio, šlapių keramikos radinių restauravimas, skelbiami straipsniai apie archeologinių radinių iš Verkių dvaro, Vilniaus miesto siuvimo įrankių tyrinėjimą ir restauravimą. Leidinyje galima susipažinti su unikalios Trakų vaivadijos vėliavos, liturginių metalo dirbinių, polichromijos konservavimu ir restauravimu. Iš restauravimo technologijos srities aptariami pluoštų nustatymo metodai, fotografijų prevencinis konservavimas.

Restauravimo metodika


Restauravimo metodika Nr. 6

Restauravimo metodika Nr. 6

Restauravimo metodika

Vilnius, 2012. 104 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562.
Sudarytojos Regina Ulozaitė ir Simona Matuzevičiūtė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Šeštasis tęstinio leidinio Restauravimo metodika numeris yra skiriamas Restauravimo centro įkūrimo dešimtmečiui paminėti. Publikuojamuose straipsniuose aptariamos įvairios muziejinių vertybių konservavimo, restauravimo ir saugojimo problemos. Daugiausia vietos skirta archeologinių radinių restauravimui: pristatomas gana sudėtingas medinio luoto, liepos žievės kibirėlio, šlapių keramikos radinių restauravimas, skelbiami straipsniai apie archeologinių radinių iš Verkių dvaro, Vilniaus miesto siuvimo įrankių tyrinėjimą ir restauravimą. Leidinyje galima susipažinti su unikalios Trakų vaivadijos vėliavos, liturginių metalo dirbinių, polichromijos konservavimu ir restauravimu. Iš restauravimo technologijos srities aptariami pluoštų nustatymo metodai, fotografijų prevencinis konservavimas.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal