Šiame numeryje, skirtame geležies dirbinių konservavimui, publikuojami straipsniai: G. Gleiznienė, A. Jakštienė. Geležis ir jos konservavimo istorija; G. Gleiznienė. Archeologinės geležies konservavimas; A. Jakštienė, R. Povilovska. Istorinių ir etnografinių geležies eksponatų restauravimas; A. Jakštienė. Metalinio šalmo su tinkleliu restauravimas.

Restauravimo metodika


Restauravimo metodika Nr. 2. Geležies dirbinių konservavimas ir restauravimas

Restauravimo metodika Nr. 2. Geležies dirbinių konservavimas ir restauravimas

Restauravimo metodika

Vilnius, 2000. 56 p., lietuvių k., ISSN 1648-0562.
Sudarytojos Gražina Gleiznienė ir Asta Jakštienė. Redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota


Šiame numeryje, skirtame geležies dirbinių konservavimui, publikuojami straipsniai: G. Gleiznienė, A. Jakštienė. Geležis ir jos konservavimo istorija; G. Gleiznienė. Archeologinės geležies konservavimas; A. Jakštienė, R. Povilovska. Istorinių ir etnografinių geležies eksponatų restauravimas; A. Jakštienė. Metalinio šalmo su tinkleliu restauravimas.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal