Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodos, surengtos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, katalogas. Pristatoma vertinga ir įdomi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių portretų kolekcija, kurią šiam muziejui 1933 m. padovanojo Latavėnų dvaro savininkas Jonas Okuličius. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma Vakarų Europos porceliano, stiklo ir baldų kolekcija nusipelno kultūros istorikų, menotyrininkų, muziejininkų ir eilinių istorijos mėgėjų dėmesio.

Kiti leidiniai


Provincijos dvaras. XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose

Provincijos dvaras. XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose

Kiti leidiniai

Vilnius, 2005. 126 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-48-7.
Parengė Lijana Birškytė-Klimienė ir Vidas Poškus. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodos, surengtos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, katalogas. Pristatoma vertinga ir įdomi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių portretų kolekcija, kurią šiam muziejui 1933 m. padovanojo Latavėnų dvaro savininkas Jonas Okuličius. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma Vakarų Europos porceliano, stiklo ir baldų kolekcija nusipelno kultūros istorikų, menotyrininkų, muziejininkų ir eilinių istorijos mėgėjų dėmesio.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal