Kataloge supažindinama su Antrosios respublikinės konkursinės primityviosios tapybos parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti dalyviais, pateikiamas parodoje eksponuotų jų darbų sąrašas. Pridedamas ir 2010 metais vykusios Pirmosios parodos dalyvių ir jų darbų sąrašas, papildytas laureatų paveikslų nuotraukomis.

Kiti leidiniai


Primityvioji tapyba

Primityvioji tapyba

Kiti leidiniai

Respublikinės konkursinės parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti: 2010, 2012 metai. Vilnius, 2012. 70 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-33-7.
Sudarytoja Ramutė Kraujalienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 2 Eur


Kataloge supažindinama su Antrosios respublikinės konkursinės primityviosios tapybos parodos Monikos Bičiūnienės premijai laimėti dalyviais, pateikiamas parodoje eksponuotų jų darbų sąrašas. Pridedamas ir 2010 metais vykusios Pirmosios parodos dalyvių ir jų darbų sąrašas, papildytas laureatų paveikslų nuotraukomis.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal