Birželio mėn. baigti prevenciniai Gedimino kalno vakarinio šlaito stabilizavimo ir sutvirtinimo laikinomis priemonėmis darbai. Jų metu buvo pašalintas ir skaldos sluoksniais pakeistas nestabilus supiltinis gruntas bei įrengti sausinamieji drenažiniai kanalai.