Iliustruotas katalogas skirtas sudėtingam 1794–1953 metų Lietuvos istorijos laikotarpiui. Įvadiniai R. Staričenkaitės ir L. Tumosienės straipsniai atspindi šią epochą per lietuvių tautos okupacijas, pasipriešinimą, tremtis.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Okupacijos, pasipriešinimas, tremtys: Lietuva 1794–1953

Okupacijos, pasipriešinimas, tremtys: Lietuva 1794–1953

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 1999. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 1, 208 p., lietuvių k., ISBN 9986-9202-8-0.
Parengė Žygintas Būčys, Birutė Kulnytė, Rima Staričenkaitė, Liucija Tumosienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota


Iliustruotas katalogas skirtas sudėtingam 1794–1953 metų Lietuvos istorijos laikotarpiui. Įvadiniai R. Staričenkaitės ir L. Tumosienės straipsniai atspindi šią epochą per lietuvių tautos okupacijas, pasipriešinimą, tremtis.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal