Šiame numeryje spausdinami straipsniai numizmatikos, medalininkystės ir faleristikos temomis: apie pinigų reformą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV a., lietuviškas monetas užsienyje, Vengrijos ir Rusijos monetas Lietuvoje, karūnavimo medaliukus Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir apie pinigų klastojimą XIX amžiuje. Skelbiami pavienių monetų ir lobių radiniai, informacija apie lobių radinius, užfiksuotus rašytiniuose šaltiniuose. Diskutuojama apie pirmąsias LDK monetas. Pateikiama informacija apie A. M. Račkaus numizmatikos biblioteką, laiškai iš numizmatų A. M. Račkaus ir Z. Duksos korespondencijos. Tęsiamas Lietuvos muziejų rinkinių pristatymas, pateikiami 2001–2003 m. įsigyti eksponatai. Aptariami naujausi numizmatikos, bonistikos ir faleristikos leidiniai, skelbiama 2001–2002 m. Lietuvos numizmatikos bibliografija. Kronikoje apžvelgiami 2003–2004 m. Lietuvos numizmatikos įvykiai.

Leidiniai internete


Numizmatika 4–5, Metraštis 2003–2004

Numizmatika 4–5, Metraštis 2003–2004

Leidiniai internete

Vilnius, 2006. 496 p., lietuvių, anglų ir rusų k., ISSN 1392-8570.

Kaina: 2 Eur


Šiame numeryje spausdinami straipsniai numizmatikos, medalininkystės ir faleristikos temomis: apie pinigų reformą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV a., lietuviškas monetas užsienyje, Vengrijos ir Rusijos monetas Lietuvoje, karūnavimo medaliukus Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir apie pinigų klastojimą XIX amžiuje. Skelbiami pavienių monetų ir lobių radiniai, informacija apie lobių radinius, užfiksuotus rašytiniuose šaltiniuose. Diskutuojama apie pirmąsias LDK monetas. Pateikiama informacija apie A. M. Račkaus numizmatikos biblioteką, laiškai iš numizmatų A. M. Račkaus ir Z. Duksos korespondencijos. Tęsiamas Lietuvos muziejų rinkinių pristatymas, pateikiami 2001–2003 m. įsigyti eksponatai. Aptariami naujausi numizmatikos, bonistikos ir faleristikos leidiniai, skelbiama 2001–2002 m. Lietuvos numizmatikos bibliografija. Kronikoje apžvelgiami 2003–2004 m. Lietuvos numizmatikos įvykiai.

Pdf iconAtsisiųsti knygą

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal