Naujai įsigytos muziejinės vertybės

 
 

2019 m., gavus dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, muziejaus kaupiami Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo rinkiniai reikšmingai pasipildė autentiškomis, unikaliomis ir retomis muziejinėmis vertybėmis. Taip yra užtikrinama viena pagrindinių muziejaus veiklos krypčių – aktyvi muziejinių vertybių paieška ir įsigijimas, taip siekiant užtikrinti lituanistinio paveldo išsaugojimą bei nacionalinės kultūros ir visuomenės savimonės puoselėjimą.

Muziejui vykdant projektą Lituanistinių vertybių įsigijimas už 29 730 eurų buvo nupirktos 486 muziejinės vertybės. Tai itin retas ir unikalus XII–XIV a. kalavijas, XIX a. antros pusės nežinomo Žemaitijos dievdirbio sukurta Šv. Jono Nepomuko skulptūra, XIX a. pabaigos – XX a. pradžios itin reto siužeto paveikslas Kristaus laidojimas. Tai ir senosios raštijos paminklai – XVIII a. Vilniaus universiteto profesoriaus jėzuito Žygimanto Liauksmino Lietuvoje išleistas pirmasis muzikos vadovėlis lotynų kalba (1742) bei XVII a. Prūsijos istoriko Christophoro Hartknocho knyga Respublica Polonica, duobus libris… (1687), skirta Lenkijos ir Lietuvos istorijai. Muziejaus kartografijos rinkinius papildė Lorentzo Segebadeno 1629 m. išleisto žemėlapio Prussiae 1863 m. devynių dalių faksimilė, kurios nėra nė vienoje Lietuvos atminties institucijoje. Ikonografijos rinkiniai pasipildė gausia Pirmojo pasaulinio karo fotografijų kolekcija (480 vnt.) – užfiksuotais vokiečių kariuomenės žygio per Lietuvą vaizdais.

Vykdant projektą Šiuolaikinių lituanistinių vertybių įsigijimas už 10 000 eurų buvo įsigyta 10 šiuolaikinių menininkų darbų. Tai aktyvaus tautodailininko, respublikinių liaudies meno parodų laureato Stepono Kamino penkių skulptūrų ciklas Jėzaus gyvenimas, kuriame atsispindi sąsajos su lietuvių liaudies meno tradicijomis, autoriaus meistriškumas ir kūrybinė individualybė. Muziejaus Numizmatikos skyriaus medalių rinkinį papildė dailininko Beno Narbuto sukurti keturi medaliai, skirti Vasario 16-osios Akto signatarams: Aleksandrui Stulginskiui, Vladui Mironui, Pranui Dovydaičiui ir Antanui Smetonai, bei daugelio proginių monetų autoriaus Giedriaus Paulauskio sukurta ir tik aštuonių vienetų tiražu nukaldinta auksinė plaketė pirmiesiems Lietuvos prezidentams Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui pagerbti. Šie darbai svariai papildo muziejuje kaupiamą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio įamžinimui skirtų meno kūrinių rinkinį.

gruodžio 2, 2019


Kitos naujienos

Home buttonAtgal