Dailininko Jono Varno 2001 m. sukurto tremties ir kalinimo vietų žemėlapio fotokopija. Lietuvos nacionalinis muziejus

2016 m. birželį paminėjome skaudžią sukaktį – 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusi sovietinės valdžios akcija, kai per kelias dienas buvo suimta ir į prekinius vagonus sugrūsta apie 18 tūkst. žmonių, buvo didžiausias sukrėtimas, ištikęs tautą po nepriklausomybės praradimo. Tačiau birželio trėmimas buvo tik Maskvos represijų plano prieš 1940 m. birželio 15 d. okupuotos nepriklausomos Lietuvos gyventojus dalis. Masinės represijos tęsėsi iki pat J. Stalino mirties, o kitaminčių persekiojimas nesiliovė visą Lietuvos priklausomybės Sovietų Sąjungai laikotarpį.

Lietuvos nacionalinis muziejus, pasitikdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, rengia virtualių parodų ciklą apie Lietuvos žmones, masinių sovietinių represijų metais (1940–1941; 1944–1953) prievarta išvežtus iš Tėvynės, apie jų kovą dėl išgyvenimo, tautiškumo išsaugojimo, kasdienį gyvenimą toli nuo gimtinės. Paroda „Pirmieji sovietinio teroro metai (1940–1941)“ – pirmoji iš šio ciklo, kurio pavadinimui pasiskolinome poeto ir vertėjo Lino Brogos eilėraščio, skirto tremtyje mirusiam broliui, eilutę (Linas Broga (1925–2005), „Atminimo knyga“, sud. Romana Brogienė, Vilnius, 2008, p. 195).

Virtualios parodos:

Pirmieji sovietinio teroro metai (1940–1941)

Bus pildoma.

    Virtualios parodos
Virtualių parodų ciklas „Liūdnoj ištrėmimo šaly…“

Virtualių parodų ciklas „Liūdnoj...

Kazio Varnelio fotografija

Kazio Varnelio fotografija

Lietuva ir 1812 metų Prancūzijos–Rusijos karas

Lietuva ir 1812 metų...

Lietuva žemėlapiuose

Lietuva žemėlapiuose

Dagerotipų rinkinys

Dagerotipų rinkinys

Religiniai medaliukai su jėzuitų šventųjų atvaizdais Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinyje

Religiniai medaliukai su jėzuitų...

1918–1940 m. Lietuvos organizacijų ženkleliai iš Algimanto Astiko kolekcijos

1918–1940 m. Lietuvos organizacijų...