Penkioliktą kartą Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, Arsenalo g. 3, rengiami žymiausiai lietuvių archeologei, daugelio knygų ir straipsnių autorei prof. Marijai Gimbutienei (1921–1994) skirti skaitymai.

Šioje tęstinėje konferencijoje kviečiami dalyvauti archeologai, akademinis jaunimas, visi besidomintys Lietuvos priešistore ir istoriniais laikais, naujausiais moksliniais atradimais.

2018 metų prof. Marijos Gimbutienės skaitymai aprėpia daugelį Lietuvos archeologijos temų: materialinės kultūros studijas, naujausius archeologinius tyrimus ir atradimus, piliakalnių padavimus ir senąsias laidojimo apeigas.

Dvylika pranešėjų per šešis vakarus supažindins su seniausiais medžiagų perdirbimo atvejais ir išskirtiniais naujųjų laikų dirbiniais, sugrąžins į kiek primirštą archeologinių žvalgymų lauką. Pranešimuose bus apžvelgiami naujausi atradimai Kernavėje, Akmenės ir Panevėžio krašte, keliamas Lietuvos archeologinio žemėlapio reprezentatyvumo klausimas.

Dėmesį atkreipia pranešimai, skirti piliakalnių padavimų ir Marvelės kapinyno laidojimo ritualų gvildenimui, povandeniniam Žeimenos paveldui ir Bilionių piliakalnio paslaptims.

Renginių pradžia 17 val., įėjimas nemokamas.


2018 m. programa (parsisiųsti)

Vasario 21 d. 17 val.

Pirmajame skaitymų vakare bus kalbama apie seniausius medžiagų perdirbimo atvejus ir išskirtinius naujųjų laikų dirbinius.

Dr. Agnės Čivilytės pranešimas „Medžiagų perdirbimo archeologija: nuo daiktų gamybos iki antrinio panaudojimo“ klausytojus supažindins su medžiagų perdirbimo ištakomis, pristatys tūkstantamečius perdirbimo būdus. Sužinosime, kad medžiagų perdirbimas, šiandien neatsiejamas nuo dėmesio aplinkai ir ekologijai, praeityje turėjo daugelį priežasčių: ekonominių, kultūrinių ir net psichologinių.

Dokt. Skaistės Ardavičiūtės-Ramanauskienės pranešime „Šaukštai su apaštalų figūromis“ nagrinėjamas Lietuvoje retas, itin puošnus naujųjų laikų stalo įrankių tipas. Prelegentė apžvelgs šių šaukštų radimo aplinkybes, kels klausimą apie jų sąsajas su kūdikių krikštynomis, konkretaus apaštalo pasirinkimo reikšmę šaukšto šeimininkui.

Vasario 28 d. 17 val.

Dovilas Petrulis

Naujausi archeologiniai atradimai Panevėžio krašte: Sabonių, Nauradų, Lakštingalų kaimų kapinynai

Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius

Padavimai apie piliakalnius: naujas tyrimų kelias

Kovo 14 d. 17 val.

Dr. Gediminas Petrauskas

Kraštotyra ir archeologija: naujų paminklų paieškos Akmenės rajone

Dokt. Žilvinas Montvydas

Lietuvos archeologinio žemėlapio reprezentatyvumo klausimu

Kovo 21 d. 17 val.

Dr. Rokas Vengalis

Naujausi tyrinėjimai Kernavėje

Balandžio 4 d. 17 val.

Doc. dr. Egidijus Šatavičius, Aldas Matiukas, Saulius Zakarevičius

Povandeniniai Žeimenos lobiai

Balandžio 11 d. 17 val.

Doc. dr. Mindaugas Bertašius

„Persirengėliai“ Marvelės kapuose

Doc. dr. Gintautas Zabiela

Bilionių piliakalnio paslaptys


XV Marijos Gimbutienės skaitymai

XV Marijos Gimbutienės skaitymai

XV Marijos Gimbutienės skaitymai

vasario 28, 2018 - balandžio 11, 2018 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai

kovo 1, 2018 - balandžio 5, 2018 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Tautinio atgimimo vakarai Signatarų namuose

Tautinio atgimimo vakarai Signatarų namuose

kovo 21, 2018 - gegužės 16, 2018 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Etninės kultūros vakarai

Etninės kultūros vakarai

kovo 28, 2018 - balandžio 25, 2018 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Šeima muziejuje

Šeima muziejuje

vasario 3, 2018 - kovo 10, 2018 | Naujasis arsenalas, Senasis arsenalas, Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Knygos apie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatą Mečislovą Treinį pristatymas

Knygos apie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatą Mečislovą Treinį pristatymas

vasario 22, 2018 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Kviečiame minėti Lietuvos valstybės šimtmetį muziejuje

Kviečiame minėti Lietuvos valstybės šimtmetį muziejuje

vasario 16, 2018

Vilniaus gynybinės sienos bastėja kviečia paminėti Vilniaus miesto gimtadienį

Vilniaus gynybinės sienos bastėja kviečia paminėti Vilniaus miesto gimtadienį

sausio 25, 2018 | Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18

Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programos renginiai

Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programos renginiai

rugsėjo 1, 2017 - gruodžio 31, 2017

Kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225“ sutiktuvės

Kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225“ sutiktuvės

gruodžio 20, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Šeima muziejuje

Šeima muziejuje

rugsėjo 30, 2017 - gruodžio 16, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1 ir Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Katalogo „Petras Repšys: medaliai ir plaketės“ sutiktuvės

Katalogo „Petras Repšys: medaliai ir plaketės“ sutiktuvės

gruodžio 12, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3