Po dešimties metų pertraukos Lietuvos nacionalinis muziejus pristato architekto Arūno Eduardo Paslaičio sukurtus dvarų piešinius. Su šiuo ypatingu žinomo architekto pomėgiu visuomenė galėjo susipažinti retrospektyvinėje 2006 metais surengtoje parodoje, kurioje buvo eksponuojama visa jo kūryba pradedant ankstyviausiais darbais. Pastarojo dešimtmečio kelionės po Lietuvos dvarus tapo gal net intensyvesnės nei anksčiau.

Arūnas Eduardas Paslaitis gimė 1942 metais Tryškiuose (Telšių r.) mokytojų šeimoje. Pabaigęs mokyklą Joniškyje, gana spontaniškai nusprendė studijuoti architektūrą. 1966 metais, po studijų Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas), buvo paskirtas Akmenės rajono architektu. 1968 metais persikėlė gyventi į Vilnių ir įsidarbino Miestų statybos projektavimo institute. Nuo 1992 metų dirba „Jungtinėse architektų dirbtuvėse“, yra įkūręs savo projektavimo biurą. Žymiausi architekto projektuoti objektai yra Lietuvos Respublikos Seimo viešbutis Gedimino prospekte Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastatas Konstitucijos prospekte (kartu su Tadu Balčiūnu, Gediminu ir Arūnu Paslaičiais ir kt.), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinis pastatas Vilniuje ir daug kitų. Už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus architektūrai A. E. Paslaitis 2017 metais buvo įvertintas Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Šalia savo pagrindinio užsiėmimo A. E. Paslaitis, jau beveik penkis dešimtmečius keliaudamas po Lietuvą ir buvusias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes, piešiniuose įamžina praeities reliktus. Daugiausia savo žvilgsnį kreipia į architektūros paveldą. Kūrybos pradžioje piešiniuose vyravo sakralinės architektūros motyvai – bažnyčios, koplytėlės, koplytstulpiai. O nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pagrindiniu susidomėjimo objektu tapo dvarai. Dvarai piešiniuose vaizduojami kaip didingos praeities liudytojai. A. E. Paslaitis jiems grąžina didybę ir ypatingą aurą, net jei iš jų likę tik griuvėsiai. Būdamas architektas, autorius į pirmą planą iškelia dvaro struktūrą, eksterjero puošybą ir kitas architektūrines detales. Jis įkomponuoja dvarą į gyvą, gal šiek tiek utriruotą kraštovaizdį, dažnai pasitelkia didelius dangaus fono plotus. Piešiniuose išryškėja romantiško dvaro vaizdinys. Sudarinėdamas kelionių maršrutus ir ieškodamas naujų, dar neaplankytų, dvarų autorius dažnai vadovaujasi XX amžiaus pradžioje išleistais vokiškais Lietuvos žemėlapiais Karte des westlichen Russlands. 2007–2017 metų laikotarpiu A. E. Paslaitis nuotraukose ar piešiniuose įamžino apie 100 dvarų sodybų, vis sugrįždavo prie savo mėgstamiausių ar patogiausių pasiekti Merkinės (Šalčininkų r.) ir Raudondvario (Vilniaus r.) dvarų. Pastaraisiais metais daugiau dėmesio architektas skyrė Sūduvos (Užnemunės) regionui. Paskutinės dekados kūrybą galima vadinti brandžiuoju A. E. Paslaičio kūrybos etapu.

Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų piešinių, sukurtų 2007–2017 m., paroda Naujajame arsenale veiks nuo rugsėjo 28 iki lapkričio 19 d.

Parodos kuratorė Evelina Bukauskaitė, parodos dailininkė Giedrė Narbutienė.


Dvarų keliais. Arūno Eduardo Paslaičio Lietuvos dvarų piešiniai 2007–2017

Laiko reportažai

Laiko reportažai

liepos 21, 2016 - rugsėjo 25, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paroda, skirta 1941 metų birželio trėmimo 75-osioms metinėms

Paroda, skirta 1941 metų birželio trėmimo 75-osioms metinėms

birželio 9, 2016 - rugsėjo 4, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paslaptingas būties švytėjimas

Paslaptingas būties švytėjimas

birželio 17, 2016 - rugpjūčio 31, 2016 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė atmintis Napoleono Ordos architektūriniuose peizažuose

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė atmintis Napoleono Ordos architektūriniuose peizažuose

gegužės 5, 2016 - liepos 17, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

„Visas pasaulis – močiutės skrynioj“

„Visas pasaulis – močiutės skrynioj“

kovo 24, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

„10 metų gyvos istorijos“

„10 metų gyvos istorijos“

vasario 11, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

„YIVO Vilniuje. Legendos pradžia“

„YIVO Vilniuje. Legendos pradžia“

vasario 18, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Lietuvoje

Lietuvoje

vasario 9, 2016 - rugpjūčio 27, 2016 | Utenos kraštotyros muziejus

Sausio 13-oji Lietuvos vaikų piešiniuose

Sausio 13-oji Lietuvos vaikų piešiniuose

sausio 12, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

„Karpinių Kalėdos“

„Karpinių Kalėdos“

gruodžio 3, 2015 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

„Išlikęs laikas. Medinių bažnyčių interjerai“

„Išlikęs laikas. Medinių bažnyčių interjerai“

lapkričio 26, 2015 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Juozapo Čechavičiaus fotografijų paroda

Juozapo Čechavičiaus fotografijų paroda

spalio 20, 2015 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1