Vasario 8 d. Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, atidaryta paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“.

Minint valstybės atkūrimo šimtmetį pristatomi šešiolikos Lietuvos dailininkų medaliai, skirti Lietuvos jubiliejui. Medalio menas glaudžiai susijęs su valstybingumu – tautinių vertybių išlaikymu, svarbiausių valstybės praeities ir dabarties įvykių įamžinimu, valstybei nusipelniusių asmenybių pagerbimu. Mažasis skulptūros paminklas medalis – svarbus siunčiamos žinios skleidėjas, turintis išliekamąją istorinę, kultūrinę, edukacinę vertę.

Parodą sudaro dvi dalys. Pirmoje eksponuojamas dailininkės Linos Kalinauskaitės 2018 m. sukurtas medalis „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. 1918–2018“. Rodomas keliais skirtingais būdais pagaminto medalio aversas ir reversas: iš žalvario, sidabro ir auksuoto žalvario kaldintas Lietuvos monetų kalykloje ir pagamintas iš vario galvanoplastikos būdu. Lina Kalinauskaitė – jauna, aktyvi menininkė, tapo, kuria istorinės tematikos, žymių žmonių ir svarbių sukakčių atminimo medalius, yra sukūrusi medalių kolekciją „Didingoji Lietuva“. Pasak autorės, jai rūpėjo pagerbti ir šią neeilinę datą Lietuvos valstybingumo istorijoje. Tema sudėtinga, nes iš daugybės iškilių asmenybių ir reikšmingų įvykių reikėjo išrinkti verčiausius. Iš kultūros žmonių sulaukus daug pasiūlymų, dailininkei teko rinktis, grupuojant pagal veiklos sritis, kad atspindėtų įvairių sričių atstovus – kultūros veikėjus, mokslininkus, politikus, kariškius. Tai yra asmenybes, kurios kūrė naująją Lietuvą, vadovavo jai, gynė ir garsino. Medalyje siekta įamžinti ir pagrindines nepriklausomybės kovas. Taip pat pristatoma su medalio kūrimu ir gamyba susijusi papildoma medžiaga, atskleidžianti ilgą ir sudėtingą, beveik dvejus metus trukusį medalio kelią: pirminę idėją pieštuku popieriuje reprezentuoja medalių eskizai, tolesnius kūrybos etapus – plastilino ir gipso modeliai, formos, o galutinį rezultatą matome įkūnytą medalyje.

Antroje parodos dalyje eksponuojama 40 darbų, sukurtų kitų žymių Lietuvos medalininkų: klaipėdiečio Daniaus Drulio, telšiečių Petro Gintalo, Romualdo Inčirausko, vilniečių Tamaros Janovos, Beno Narbuto, Jono Noro Naruševičiaus, Antano Olbuto, Skaistės Jūratės Žilienės, Gedimino ir Leono Žuklių, kauniečio Gvido Latako, anykštėno Jono Žuko. Daugelis šių dailininkų yra kasmetinių tarptautinių medalio kūrėjų stovyklų Telšiuose dalyviai, o jų pristatomi medaliai sukurti paskutinių dviejų stovyklų metu („Pasaulio žmogus“, 2016; „Herbai ir panegirikos“, 2017). Pastaroji buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Stovyklos architektas prof. Algirdas Žebrauskas už savitą žemaitiškos dvasios įmeninimą sveikino buvusį telšiškį Gvidą Lataką, o pinigine premija apdovanojo Gediminą Žuklį.

Reikšmingą vietą parodoje užima daugelio Lietuvos banko proginių monetų autoriaus Giedriaus Paulauskio sukurta ir aštuonių vienetų tiražu Lietuvos monetų kalykloje nukaldinta auksinė plaketė pirmiesiems Lietuvos prezidentams Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui pagerbti. Plaketė yra iš kauniečio verslininko Kornelijaus Bačkevičiaus inicijuotos kolekcijos „Lietuvos kūrėjai. 1918–2018“ serijos, skirtos prezidentams. Ją parodai paskolino numizmatas Eugenijus Ivanauskas.

Medaliuose įamžinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti valstybės kelyje į nepriklausomybę daug nusipelnę žmonės, laisvės ir Lietuvos valstybingumo simboliai: Gediminaičių stulpai, Vilniaus Aukštutinės pilies bokštas, Juozo Zikaro (1881–1944) skulptūra „Laisvė“.

Eksponuojami medaliai ir plaketės pagaminti įvairiais būdais: kaldinti kalykloje, nulieti iš gipso ir bronzos, iš vario pasitelkus galvanoplastiką, degti iš molio, naudota autorinė technika. Didžioji jų dalis yra autorių nuosavybė. Taip pat rodomi UAB „Monetų namai“ valstybės jubiliejaus proga išleisti ir Lietuvos nacionaliniam muziejui dovanoti darbai. Dailininkas Jonas Žukas savo sukurtą medalį, dedikuotą signatarui Pranui Dovydaičiui, padovanojo Signatarų namams.

Parodos kuratorė Regina Ablėnienė.

Parodos dailininkė Jurga Karosaitė.


Paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“

Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose

Mataičių teatras tautos istorijos ir kultūros keliuose

birželio 8, 2017 - lapkričio 19, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

balandžio 6, 2017 - spalio 20, 2017 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

VDK studentų etninės kultūros kursinių darbų paroda

VDK studentų etninės kultūros kursinių darbų paroda

birželio 20, 2017 - spalio 8, 2017 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Parodos, skirtos Kazio Varnelio 100-osioms gimimo metinėms

Parodos, skirtos Kazio Varnelio 100-osioms gimimo metinėms

birželio 22, 2017 - rugsėjo 30, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius Leonavičius“

Paroda „Istorija ir dailininkas: Bronius Leonavičius“

birželio 29, 2017 - rugsėjo 17, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Lietuviai pabėgėliai Antrojo pasaulinio karo metais: kas slypi už kadro?

Lietuviai pabėgėliai Antrojo pasaulinio karo metais: kas slypi už kadro?

birželio 22, 2017 - rugsėjo 30, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Sugrįžus prie Mataičių teatro fenomeno

Sugrįžus prie Mataičių teatro fenomeno

birželio 8, 2017 - lapkričio 19, 2017

J. Daniliauskienės karpiniai: už įspūdingų meno kūrinių slypi nepaprasta šeimos istorija

J. Daniliauskienės karpiniai: už įspūdingų meno kūrinių slypi nepaprasta šeimos istorija

gegužės 4, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

vasario 25, 2017 - gegužės 14, 2017 | Žemaičių dailės muziejus

Gražiausios 2015 metų Čekijos knygos

Gražiausios 2015 metų Čekijos knygos

kovo 1, 2017 - kovo 19, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

sausio 26, 2017 - kovo 20, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

spalio 31, 2016 - vasario 10, 2017 | Prienų krašto muziejus