Nuo balandžio 6 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale (Arsenalo g. 1), veikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus paroda „Istorija ir dailininkas: Julija Daniliauskienė“. Parodos atidarymo ir katologo-albumo Julija Daniliauskienė: būtis karpiniuose sutiktuvių renginys vyks gegužės 4 d. 16 val. Naujajame arsenale.

Julija Daniliauskienė (1926–2009) – tautodailininkė, tarptautinį pripažinimą pelniusi popieriaus karpinių meistrė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulė. Su jos vardu siejamas primirštos, tačiau XIX a. – XX a. pradžioje lietuvių buityje itin pamėgtos kūrybos – karpinių – klestėjimo laikas. 2008 m. J. Daniliauskienė didžiąją kūrybinio palikimo dalį (1556 karpinius) padovanojo „Aušros“ muziejui. Jos kūrinių yra ir kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose: Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kelmės krašto muziejuje, Domodedovo istorijos ir meno muziejuje (Domodedovas, Rusija), Rusijos valstybiniame etnografijos muziejuje (Sankt Peterburgas, Rusija).

J. Daniliauskienė gimė Darijos Zubovaitės ir Stasio Pūtvio šeimoje Šilo Pavėžupyje (Kelmės r.), kurį vadino vaikystės rojumi. 1940 m. birželį sovietams okupavus Lietuvą, jau liepos 12 d. buvo suimtas S. Pūtvis ir įkalintas Šiaulių kalėjime. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. birželį su kitais politiniais kaliniais išvežtas į Rusiją. Mirė 1942 m. balandžio 4 d. Gorkio kalėjime. D. Zubovaitė-Pūtvienė su dukterimis Julija, Aleksandra ir sūnumi Rymantu 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremta į Altajaus kraštą, o 1942 m. – į Lenos žiočių salą Muostachą. 1947 m. Pūtvių šeimai buvo leista persikelti į Jakutską. Tik 1956 m. grįžo į Lietuvą.

2008 m. Julija Pūtvytė-Daniliauskienė perdavė Šiaulių „Aušros“ muziejui Pūtvių šeimos tremties epistolinį palikimą – Darijos Zubovaitės-Pūtvienės, Julijos ir Aleksandros Pūtvyčių, Tatjanos Zubovienės tremtyje ir į tremtį rašytus laiškus. Ypač jaudina Julijos ir Aleksandros Pūtvyčių laiškai, rašyti XX a. 5 deš. šaltoje Jakutijos žemėje, kai šeima buvo išvežta prie Laptevų jūros ir išskirstyta po skirtingas vietoves: Tiksį, Kiusiurą, Arangastachą, Bykovą. Laiškai, daugiausia rašyti mamai D. Zubovaitei-Pūtvienei, būdavo perduodami per rankas, įdedami į atplaukusias žuvies paimti baržas – vienintelį ryšį su išoriniu pasauliu.

J. Daniliauskienė Sibire praleido penkiolika gražiausių jaunystės metų. Į Lietuvą ji grįžo su trimis dukterimis ir to paties likimo vyru etnografu Antanu Daniliausku (1926–1983), visą gyvenimą palaikiusiu jos kūrybą ir prisidėjusiu prie lietuviškų popieriaus karpinių atgaivinimo ir populiarinimo. 1967 m. J. Daniliauskienė įstojo į Liaudies meno draugiją (nuo 1990 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjunga). Nuo 1958 m. menininkė dalyvavo liaudies meno parodose Lietuvoje ir už jos ribų. Pirmąją asmeninę popieriaus karpinių parodą surengė 1964 metais. Iš viso buvo surengta daugiau kaip 40 asmeninių parodų. 1979 m. jos kūryba įvertinta Respublikine Pauliaus Galaunės premija.

J. Daniliauskienės karpiniai – tai savita dabartinės liaudies meno grafikos atmaina. Pagrindiniai jos kūrybos šaltiniai – tautodailė, gamta ir jautri meninė prigimtis – susiliejo į visumą ir atskleidė meninės technikos meistrystę, kūrybiškumą, išradingumą. Nuo atskiro meninio ženklo, ornamento segmento menininkė išplėtojo karpinių meną iki sudėtingiausių kompozicijų, dekoratyvių grafikos lakštų. J. Daniliauskienė išliko optimistė, nors nevengė ir rūstesnių temų bei monumentalios išraiškos. Karpiniuose vyrauja vitališki augalų motyvai bei abstrahuotos geometrinės kompozicijos, turinčios ženklų ir simbolių bruožų. Jos darbams būdingas stiliaus aiškumas ir darna.

Menininkę nuolat jaudino Lietuvos gamtos įvairovė ir grožis. Medžiai, augalai, paukščiai ir gyvūnai yra vieni iš svarbiausių jos kūrybos motyvų. Šioje parodoje eksponuojami karpiniai leidžia atsekti dėsningą menininkės ėjimą nuo ją supančios gamtos motyvų kartojimo („Pievų žolės“, 1966), ankstyvųjų aplikacijų (keturių darbų ciklas „Metų laikai“, 1960) iki augalinių stilizuotų darbų (ciklas „Oi giria, girele žalioji, pilna mažųjų paukštelių“, „Šventinė giesmė“, 1975), sudėtingų abstrahuotų kompozicijų (ciklai „Juostų motyvai“, „Ritmai“, 1985–1991, „Atmintis“, 1989–1990), grįstų augaliniais ir geometriniais ornamentais, ritmišku jų pasikartojimu.

Anot dailėtyrininkės Irenos Kostkevičiūtės, „J. Daniliauskienės karpiniuose, kaip ir mūsų liaudies dainose, reiškiama gamtos poezija, suskamba tikra ornamentalumo muzika, liejasi grynas, neišsenkamas dekoratyvinės formos žaismas, teikiantis žmogui įgimtą ir praktiškai nesuinteresuotą estetinį pasigėrėjimą“.

Paroda veiks iki gegužės 28 d.


Istorija ir dailininkas: Julija Daniliauskienė

Istorija ir dailininkas: Julija Daniliauskienė

Istorija ir dailininkas: Julija Daniliauskienė

balandžio 4, 2017 - gegužės 28, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

Lietuvos istorija šiuolaikiniuose medaliuose

balandžio 6, 2017 - birželio 19, 2017 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

vasario 25, 2017 - gegužės 14, 2017 | Žemaičių dailės muziejus

Gražiausios 2015 metų Čekijos knygos

Gražiausios 2015 metų Čekijos knygos

kovo 1, 2017 - kovo 19, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

sausio 26, 2017 - kovo 20, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė

Vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė

lapkričio 18, 2016 - vasario 12, 2017 | Senasis arsenalas, Archeologijos ekspozicija, Arsenalo g. 3

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

spalio 31, 2016 - vasario 10, 2017 | Prienų krašto muziejus

XIX tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė

XIX tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė

lapkričio 16, 2016 - sausio 29, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos

Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos

gruodžio 8, 2016 - sausio 16, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Surinkta ir išsaugota

Surinkta ir išsaugota

rugsėjo 15, 2016 - sausio 08, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai

Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai

rugsėjo 2, 2016 - sausio 15, 2017 | Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18

Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų paroda „2010–2016 metų fotografijos“

Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų paroda „2010–2016 metų fotografijos“

spalio 6, 2016 - lapkričio 13, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1