Sausio 26 d. Naujajame arsenale atidaryta paroda „Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“.

Paroda pažymi tautodailininkų bendrijos jubiliejų, parodo aktyvią veiklą puoselėjant liaudies meną, saugant tautinės kultūros savitumą. Pradžią Lietuvos tautodailininkų sąjungai davė 1966 metų kovo 1 dieną įkurta Liaudies meno draugija, kuri 1990 metais buvo pavadinta dabartiniu pavadinimu (sutrumpintai – LTS). Ji buria kūrybiškus, sumanius, dažnai ne vienu talentu apdovanotus žmones, kuriuos skatina kurti, domėtis tautos meniniu palikimu, gilintis į tradicijas ir ieškoti naujų išraiškos būdų, organizuoja parodas, leidžia knygas, katalogus. Regioniniuose Kauno, Dzūkijos, Žemaitijos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio skyriuose šiuo metu yra per 2 tūkstančius liaudies meistrų. Daugumai suteiktas meno kūrėjo statusas, tautinio paveldo ženklu pažymėti jų darbai eksponuojami parodose Lietuvoje ir užsienyje; iš jų patirties ir amato meistrystės mokosi kūrybinį kelią pradedantys jaunieji tautodailininkai.

Ši jubiliejinė paroda yra tarsi ataskaita, padedanti įvardyti kūrybos kryptis ir požymius, apžvelgti autorius ir žanrus. Eksponuojami kūriniai, kuriuos ekspertų komisijos atrinko regioninėse parodose. Šalia – keliolika iš LTS parodinio fondo paimtų kūrinių, kurie primena buvusius talentingus kūrėjus – Stanislovą Riaubą, Moniką Bičiūnienę, Joną Ignotą, Ipolitą Užkurnį, Juozą Lukauską, Alfonsą Skiesgilą, Povilą Papšį, Zigmą Janušaitį ar Valdį Listopadskį…

Parodoje eksponuojami vaizduojamosios, taikomosios ir paprotinės dailės kūriniai.

Didelė dalis kūrinių atspindi vaizduojamąją dailę – tapybą, skulptūrą, grafiką. Tapybos darbai žavi temų įvairove, spalvų deriniais, kompozicija. Vyrauja peizažo žanras, kuriame perteikiamas Lietuvos gamtos grožis įvairiais metų laikais. Mėgiami tradicinio kaimo vaizdai, kasdienio gyvenimo ir kalendorinių švenčių scenas papildo istorine ar mitologine tema nutapyti paveikslai, natiurmortai. Skulptūroje pastebima pusiausvyra tarp sakralinio ir pasaulietinio turinio. Įvairėja religinių skulptūrų siužetai, atsiranda savitų interpretacijų. Vyrauja apvalioji skulptūra, eksponuojami ir keli bareljefinės drožybos pavyzdžiai. Kartu su medžio skulptūromis eksponuojami ir akmens plastikos kūriniai. Liaudiškas kalvystės tradicijas atspindi geležiniai kryžiai, iki šiol išlikę neatskiriama medinių liaudies paminklų dalimi. Medžio raižiniai ir keletas linoraižinių religine ir pasaulietine tematika atstovauja liaudies grafikai. Juose plonu, lengvu linijiniu piešiniu sukurti mitologiniai vaizdiniai, gyvybės medis, dangaus šviesulių simboliai. Kartu eksponuojami ir kūrybos charakteriu raižiniams artimi popieriaus karpiniai. Juose dominuoja liaudies dainų, gamtos, kalendorinių švenčių motyvai.

Taikomosios dailės kūriniai sukurti iš tradicinių medžiagų – medžio, lino, vilnos, molio, geležies, gintaro, odos. medžio dirbiniai. Dauguma jų kūrybiškai pritaikyti šiandieniniam vartotojui. Rankšluostinės, dėžutės, prieverpstės tradicinių formų, puoštos tradicinėmis technikomis ir ornamentais. Keramikų dirbiniai rodo meistrų sugebėjimą ne tik kūrybiškai perimti tradicines formas, ornamentiką, bet ir suteikti kūriniams savitą originalų braižą. Nemažai tekstilės dirbinių – juostų, mezginių, siuvinėtų rankdarbių. Šalia raštuotų kojinių, pirštinių, kepurėlių nemažai vėl pamėgtų riešinių ir delmonų. Yra ir tautinių kostiumų, kuriuos papildo gintaro ir žalvario papuošalai. Yra ir taikomojo pobūdžio karpinių – užuolaidėlių, lentynų papuošalų.

Paprotinei dailei parodoje atstovauja kalendorinių, šeimos ir gamtos virsmo švenčių simboliai – kaukės, margučiai, šiaudų dirbiniai. Iš šiaudų tradiciškai suverti ir paukščiais, dangaus šviesuliais papuošti sodai yra vieni iš gražiausių puošmenų tradicinėje lietuvių kultūroje. Iš šiaudų, sausų žolių surištos skulptūros rodo tautodailininkų išradingumą ieškant naujų formų.

Paroda veiks iki kovo 20 dienos.


Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

sausio 26, 2017 - kovo 20, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

Kazys Varnelis. Gyvenimo ir kūrybos ritmai

vasario 25, 2017 - gegužės 14, 2017 | Žemaičių dailės muziejus

Vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė

Vienuoliktoji respublikinė medalių trienalė

lapkričio 18, 2016 - vasario 12, 2017 | Senasis arsenalas, Archeologijos ekspozicija, Arsenalo g. 3

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

Mariaus Baranausko fotografijų paroda Prienų krašto muziejuje

spalio 31, 2016 - vasario 10, 2017 | Prienų krašto muziejus

XIX tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė

XIX tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė

lapkričio 16, 2016 - sausio 29, 2017 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos

Išlikęs laikas. LDK mūrų istorijos

gruodžio 8, 2016 - sausio 16, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Surinkta ir išsaugota

Surinkta ir išsaugota

rugsėjo 15, 2016 - sausio 08, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai

Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai

rugsėjo 2, 2016 - sausio 15, 2017 | Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18

Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų paroda „2010–2016 metų fotografijos“

Stanislovo Žvirgždo jubiliejinė fotografijų paroda „2010–2016 metų fotografijos“

spalio 6, 2016 - lapkričio 13, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Marijos atvaizdai tradicinėje liaudies skulptūroje

Marijos atvaizdai tradicinėje liaudies skulptūroje

rugsėjo 5, 2016 - spalio 15, 2016 | Raseinių krašto istorijos muziejus

Lietuvos dvarų piešiniai

Lietuvos dvarų piešiniai

rugsėjo 2, 2016 - spalio 02, 2016 | Jono Basanavičiaus gimtinė, Ožkabalių I k.

Laiko reportažai

Laiko reportažai

liepos 21, 2016 - rugsėjo 25, 2016 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1