2018 m. sausio 18 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta vieno ryškiausių tarpukario Lietuvos fotografų Vytauto Augustino (1912–1999) paroda Fotografavau Lietuvą, kuri skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Parodą lydi Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistas Vytauto Augustino kūrybą pristatantis leidinys Fotografavau Lietuvą…, kurį sudarė fotografijos istorikas Stanislovas Žvirgždas.

Vytautas Augustinas gimė 1912 m. liepos 25 d. Leliūnų miestelyje, Ukmergės apskrityje. Augo siuvėjo Petro Augustino ir Marijonos Zarankaitės devynių vaikų šeimoje. Fotografija Vytautas susidomėjo paauglystėje – brolio Kazimiero iš Kauno parvežtu fotoaparatu Leliūnų gyventojams darė nuotraukas pasams. Spausdavo „kaimo kamaroje skaičiuodamas mintyse“. Broliui Kazimierui pasiūlius, 1929 m. persikėlė į Kauną ir pradėjo dirbti firmoje „Viskas fotografijai“: plovė voneles, ryškino juostas, darė kopijas. Apie 1935 m. įsidarbino policijos rezerve fotografu. Išblėso nedrąsi svajonė mokytis Meno mokykloje. Tačiau meniška prigimtis prasiveržė fotografuojant. Dirbdamas fotografavo gamtą, šventes. Fotografijas pasiūlė spaudai ir tapo mėgstamu ir vertinamu fotografu. „Kur einu, vis ką nors matau, vis grožį matau. Jei matai, tai nufotografuosi“, – sakė Vytautas Augustinas 1996 m. paklaustas, iš kur tas ypatingas matymas ir pajautimas, ką ir kaip fotografuoti. Augustino darbus publikavo Policija, Naujoji Romuva, Jaunoji karta, Skautų aidas, Trimitas, Karys. Jis aktyviai dalyvavo 1933 m. įsikūrusios Lietuvos fotomėgėjų sąjungos (nuo 1936 m. Lietuvos fotomėgėjų draugija) veikloje. 1935–1938 m. savo darbus pristatė draugijos rengtose parodose Kaune ir 1940 m. Vilniuje. Ketvirtojoje Fotomėgėjų draugijos parodoje (1937) Vytautui Augustinui skirta pirmoji premija. 1937 m. Tarptautinėje Paryžiaus technikos ir meno parodoje kartu su kitais Lietuvos fotografais apdovanotas aukso medaliu. 1939 m. Vytauto Augustino fotografijos eksponuotos Niujorko pasaulinėje parodoje.

Užsienio reikalų ministerijos prašymu jis teikė ministerijai fotografijas, skirtas Lietuvos pristatymui užsienyje. 1939 m. spalio 27–29 dienomis kaip „Spaudos fondo“ darbuotojas dalyvavo Lietuvos kariuomenės žygyje į Vilnių, užfiksavo pagrindines sostinės atgavimo akimirkas.

Vytauto Augustino fotografijose – šokanti, žygiuojanti, kupina entuziazmo kurti Lietuva, Vilniaus ir Kauno architektūra bei panoramos, Klaipėdos uosto, pajūrio vaizdai, miesteliai, įspūdingi Lietuvos, daugiausia Aukštaitijos, peizažai. 1940 m. sovietų okupacija nutraukė nepriklausomos Lietuvos valstybės raidą. Brutali svetima jėga, pamindama puoselėtas vertybes, sugriovė du dešimtmečius kurto gyvenimo pamatus. Vytautas Augustinas fiksavo šiuos procesus – prosovietinius veikėjus, sutrikusius buvusios Lietuvos kariuomenės kariškius, išsigandusius mokinukus su vadų portretais rankose. Fotografas tuo metu dirbo dienraštyje Darbo Lietuva, vėliau pavadintame Tarybų Lietuva, paskui perėjo į Tiesą, iš ten – į Liaudies ūkį. 1941 m. birželį prasidėjus suėmimams, pasitraukė iš Kauno, Antrasis pasaulinis karas jį pasiekė gimtinėje – Leliūnuose. Karo metais fotografas, Broniaus Kviklio pakviestas, dirbo leidinyje Policija. 1944 m. liepą artėjant frontui, susidėjęs negatyvus į medinį lagaminėlį, Vytautas Augustinas dviračiu išvažiavo į Vakarus. 1945–1949 metais gyveno perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose Vokietijoje. Čia 1945 m. Berlyne nusipirktu fotoaparatu fiksavo lietuvių gyvenimą. 1949 m. išvyko į JAV, kur įsidarbino spalvotosios fotografijos laboratorijoje. Fotografijos iš Vytauto Augustino archyvo spausdintos išeivijos spaudoje: žurnale Aidai, įvairiuose reprezentaciniuose leidiniuose, jo darbais iliustruota Bostone leista Lietuvių enciklopedija, Broniaus Kviklio Mūsų Lietuva. Niujorke 1951 m. išleistas fotografijų albumas Our Country Lithuania (Tėvynė Lietuva), 1955 m. – Lithuania (Lietuva).

1995 m. fotografas grįžo į Lietuvą. Lydimas sūnėno poeto Algimanto Baltakio, apsilankė Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Po pokalbio su muziejaus direktore mediniame lagaminėlyje išsivežtus negatyvus padovanojo muziejui.

Paroda veiks iki 2018 m. kovo 25 d.


 

Tarpukario Lietuvos fotografo Vytauto Augustino paroda „Fotografavau Lietuvą“

Tarpukario Lietuvos fotografo Vytauto Augustino paroda „Fotografavau Lietuvą“

Tarpukario Lietuvos fotografo Vytauto Augustino paroda „Fotografavau Lietuvą“

sausio 18, 2018 - kovo 25, 2018 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Signatarų namai mini Lietuvos valstybingumo šimtmetį

Signatarų namai mini Lietuvos valstybingumo šimtmetį

sausio 21, 2018 - lapkričio 15, 2018 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Gražiausių 2016 metų Čekijos knygų paroda

Gražiausių 2016 metų Čekijos knygų paroda

kovo 1, 2018 - kovo 31, 2018 | Kazio Varnelio namai-muziejus, Didžioji g. 26

Paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“

Paroda „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“

vasario 8, 2018 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“

Paroda „Sūduviai – Vasario 16-osios Akto signatarai“

vasario 1, 2018 - gruodžio 31, 2018 | Vinco Kudirkos muziejus, Kudirkos Naumiestis

Paroda „Vasario 16-osios Akto signatarai – Palangos progimnazijos auklėtiniai“

Paroda „Vasario 16-osios Akto signatarai – Palangos progimnazijos auklėtiniai“

vasario 7, 2018 - gruodžio 31, 2018 | Jono Šliūpo memorialinė sodyba, Palanga

Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai“

Atnaujinta paroda „Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai“

gegužės 18, 2017 | Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18

Paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“

Paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“

lapkričio 23, 2017 - sausio 28, 2018 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

IV respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

IV respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti

gruodžio 16, 2017 - sausio 14, 2018 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Tautinis kostiumas –  graži ir nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose

Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose

rugsėjo 8, 2017 - sausio 6, 2018 | Mažeikių muziejus

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio giraitę pasodinus

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio giraitę pasodinus

lapkričio 29, 2017 - gruodžio 10, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paroda „Gruzinų tautinis kostiumas Europos šeimoje“

Paroda „Gruzinų tautinis kostiumas Europos šeimoje“

gruodžio 1, 2017 - gruodžio 3, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1