Lietuvių konferencijos, vykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje, šimtmečiui paminėti skirta konferencija rengiama Signatarų namuose 2017 m. rugsėjo 21 d. Pradžia – 15 val.

1915–1916 metais visos Vokietijos politinės grupuotės dėl strateginės padėties siekė aneksuoti Lietuvą ir Kuršą.

1915 m. vasarą Vokietijos kariuomenei okupuojant Lietuvos teritoriją, rudenį Vilniuje ėmė burtis inteligentų grupė, kuri pasivadino Vilniaus inteligentų kuopa. Jos pagrindą sudarė Vilniuje likę Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto nariai, taip pat buvo priimami inteligentai, kurie rūpinosi „Lietuvos reikalais, o ne srovių atstovavimu“.  1916 m. vieną po kitos lietuviai surengė konferencijas Hagoje ir Lozanoje, dalyvavo Pavergtųjų tautų kongrese ir iškėlė Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą.  Lietuvių paskelbtas memorandumas Vokietijai buvo nepriimtinas ir užsimezgę santykiai su Vilniaus kuopa nutrūko. Tačiau užsitęsęs karas ir įvykiai Rusijoje vertė Vokietijos vyriausybę pereiti prie vadinamosios „lietuviškosios politikos“ – sudaryti regimybę, jog atkuriamas Lietuvos valstybingumas, o būsimoms taikos deryboms turėti argumentą, pateisinantį Lietuvos atplėšimą nuo Rusijos.

1917 m. birželio 2 d. Vokietijos vyriausybė, siekdama savo planų, lietuvių aktyviajai inteligentijai pasiūlė sudaryti patikėtinių tarybą. Lietuviai pasiūlymo nepriėmė. Pavyko susitarti dėl konferencijos sušaukimo. Konferencijai parengti Vilniaus kuopa subūrė Organizacinį komitetą. Jį sudarė 23 nariai iš visos Lietuvos. Organizacinis komitetas 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. posėdžiavo Vilniuje, Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti nuomojamame bute. Komitetas nutarė siekti nepriklausomos demokratinės Lietuvos etnografinėse ribose, priimant vokiečių valdžios besąlygiškai primestus konvencinius ryšius, bet „nepakenkiant Lietuvos savitam plėtojimuisi“. Konferencijos kandidatais nuspręsta kviesti dorus, susipratusius, tvirtus ir inteligentiškus lietuvius, visokio luomo ir srovių, ne jaunesnius kaip 25 metų. Išimties tvarka galėjo būti siūlomi ir „tie Lietuvos piliečiai, kurie dar nemoka lietuviškai, bet iš savo darbų yra žinomi kaipo aiškūs mūsų tautos ir mūsų krašto gerovės šalininkai“. Organizacinis komitetas aptarė ir kandidatus į Krašto Tarybą.

Konferencijos pirmasis posėdis prasidėjo rugsėjo 18 d. 10 val. 15 min. Protokole įrašyta, kad dalyvavo 201 atstovas. Į konferenciją buvo pakviesta 264 delegatai iš 32 apskričių ir 2 miestų, dalyvavo 222 atstovai.

Programa

15.00–15.20 Vilniaus konferencija amžininkų akimis

Dr. Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas)

15.20–15.40 Vilniaus konferencija: lietuvių politinio pasaulio kontūrai ir tarptautinės aplinkybės

Dr. Algimantas Kasparavičius (Lietuvos istorijos institutas)

15.40–16.00 1917-ieji: Vilniaus konferencija ir valstybinis lietuvių apsisprendimas

Dr. Artūras Svarauskas (Lietuvos istorijos institutas)

16.00–16.20 Lietuvių konferencijos rengimo nepolitinė istorija

Dr. Vilma Bukaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Švenčiame Lietuvių konferencijos šimtmetį

Kovo 11-ąją Signatarų namuose – Donato Malinausko kultūros premijos įteikimas

Kovo 11-ąją Signatarų namuose – Donato Malinausko kultūros premijos įteikimas

kovo 11, 2017 | Signatarų namų salė, Pilies g. 26

Sveikiname Kovo 11-osios proga!

Sveikiname Kovo 11-osios proga!

kovo 11, 2017 | Naujasis arsenalas, Senasis arsenalas, Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Kovo 11-osios piešinių konkursas: darbų sulaukta dvigubai daugiau nei pernai

Kovo 11-osios piešinių konkursas: darbų sulaukta dvigubai daugiau nei pernai

kovo 10, 2017 | Vinco Kudirkos muziejus, Kudirkos Naumiestis

Gailių klano premija – Lenkų diskusijų klubui

Gailių klano premija – Lenkų diskusijų klubui

kovo 7, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė – G. Petkevičaitės-Bitės medalio laureatė

Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė – G. Petkevičaitės-Bitės medalio laureatė

Duris atveria atnaujintas Vinco Kudirkos muziejus

Duris atveria atnaujintas Vinco Kudirkos muziejus

vasario 10, 2017 | Vinco Kudirkos muziejus, Kudirkos Naumiestis

Vilniaus knygų mugėje – naujausi ir vertingiausi Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Vilniaus knygų mugėje – naujausi ir vertingiausi Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

vasario 23, 2017 - vasario 26, 2017 | Parodų ir kongresų centras „Litexpo“, 5 salė 5.C10 stendas

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50

sausio 26, 2017 - kovo 20, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Signatarų namuose pristatoma knyga apie P. Klimą, diplomatą ir istoriką

Signatarų namuose pristatoma knyga apie P. Klimą, diplomatą ir istoriką

vasario 21, 2017 | Signatarų namai, Pilies g. 26

J. Basanavičiaus skulptūrą „MG Baltic“ padovanojo Signatarų namams

J. Basanavičiaus skulptūrą „MG Baltic“ padovanojo Signatarų namams

vasario 13, 2017 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Lietuvos nacionaliniame muziejuje gvildenamos tautinio kostiumo temos

Lietuvos nacionaliniame muziejuje gvildenamos tautinio kostiumo temos

vasario 13, 2017

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje

vasario 13, 2017 - vasario 18, 2017