Gegužės 24–27 d. Estijos nacionaliniame muziejuje Tartu vyko XI Baltijos šalių restauratorių konferencija „Besikeičiantys kontekstai: nuo aplinkos iki idėjų“. Tokios konferencijos jau trisdešimt metų vyksta kas treji metai paeiliui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šių metų konferencija buvo skirta kultūros paveldo išsaugojimo problemoms ir iššūkiams šiuolaikinėje visuomenėje, jos pagrindinės temos – konservavimo organizavimas ir vadyba, kultūros paveldas kaip visuomenės komunikacijos įrankis, restauratoriaus vaidmuo ir galimybės XXI amžiuje saugant lokalų ir globalų paveldą, konservavimo praktikos aspektai. Ekonominiai, socialiniai, politiniai pastarųjų dešimtmečių pokyčiai neišvengiamai veikia ir kultūros paveldą, kuris kaip visuomenės tapatybės dalis gali būti naujai vertinamas ir (per)kuriamas. Parodyti kultūros paveldo išsaugojimo bei konservavimo etikos ir įgūdžių vaidmenį besikeičiančiuose kontekstuose, pabrėžti restauratoriaus kaip nacionalinių ir bendražmogiškų vertybių kūrėjo ir saugotojo svarbą – tokie buvo šių metų konferencijos tikslai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 restauratorių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų. Buvo perskaityti 35 pranešimai, pristatyta 40 stendinių pranešimų, vyko keturi seminarai, ekskursijos į naujus Estijos nacionalinio muziejaus ekspoziciją ir Restauravimo centrą bei Estijos nacionalinį archyvą.

Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratoriai pristatė Marytės Glemžienės, Audronės Salatkaitės, Simonos Matuzevičiūtės ir Renatos Prielgauskienės parengtus pranešimą bei stendinį pranešimą „Beieškant tikrojo: skirtingi dviejų moteriškų kepuraičių restauravimo ir rekonstrukcijos būdai“ bei Reginos Ulozaitės stendinį pranešimą „Apnašos ant archeologinių radinių: tyrimas ir interpretacija“.

XI Baltijos šalių restauratorių konferencija

Gyvenimas virš vandens

Gyvenimas virš vandens

gruodžio 10, 2009 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje“

Paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje“

spalio 2, 2009 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paroda „Senoji Lietuva“

Paroda „Senoji Lietuva“

rugsėjo 17, 2009 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paroda „Senasis Vilnius“

Paroda „Senasis Vilnius“

birželio 11, 2009 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Paroda „Kuršiai – baltų vikingai“

Paroda „Kuršiai – baltų vikingai“

lapkričio 19, 2008 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1