Balandžio 27 d. 15 val. Signatarų namų salėje vyks konferencija „Lietuvos Tarybos narių, nepriklausomos valstybės – Lietuvos Respublikos – kūrėjų sukaktys 2017 m.: Mykolui Biržiškai – 135, Stanislovui Narutavičiui – 155, prelatui Kazimierui Steponui Šauliui ir Jonui Vileišiui – 145“, kurioje paminėsime keturių prie Nepriklausomybės Akto paskelbimo ir sklaidos ypač daug prisidėjusių Lietuvos Tarybos narių jubiliejines sukaktis. Tarp jų – net trys kairiųjų pažiūrų valstybininkai: pedagogas, lietuvių literatūros ir tautosakos tyrinėtojas Mykolas Biržiška, dvarininkas Stanislovas Narutavičius, advokatas, leidėjas, publicistas Jonas Vileišis. Jų nenuolaidumas, siekiant besąlygiško Tėvynės valstybingumo, padrąsino visą instituciją susivienyti ir paskelbti nutarimą dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – svarbiausią XX a. lietuvišką politinį dokumentą. Po lemtingojo 1918 m. vasario 16 d. posėdžio vieną iš pasirašytųjų egzempliorių vokiečių okupacinei karinei administracijai Kaune įteikė J. Vileišio bendraamžis kanauninkas Kazimieras Steponas Šaulys. Kilus politinėms diskusijoms, tolerantiškasis Žemaičių vyskupo sekretorius, Kauno kunigų seminarijos profesorius kartais paremdavo kairiuosius politikus. Visi šie keturi valstybininkai buvo ryškios asmenybės, demokratiški, daug politinių, visuomeninių ir kultūrinių sumanymų įgyvendinę žmonės. Signatarų namai kviečia susipažinti su jais artimiau ir daugiau sužinoti apie jų gyvenimą ir veiklą.

Programa

15.00–15.15 Įžanginis žodis

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universitetas

15.15–15.35 Signataras iš Gulbės herbo giminės

Prof. habil. dr. Vygintas Bronius Pšibilskis

15.35–15.55 Signataras Stanislovas Narutavičius: Lietuvos patrioto lenko politinės biografijos bandymas

Dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas

15.55–16.10 Edukacinis filmas „Vasario 16-osios Akto signataras Stanislovas Narutavičius“ Autoriai Meilutė Peikštenienė, Justinas Lingys, Lietuvos nacionalinis muziejus

16.10–16.30 Prelato Kazimiero Stepono Šaulio visuomeninė, politinė veikla

Dr. Algimantas Katilius, Lietuvos istorijos institutas

16.30–16.50 Dokumentinis filmas „Signataras ir savivaldybininkas Jonas Vileišis“

Autoriai Inga Berulienė, Justinas Lingys

Klausimai, diskusijos, konferencijos apibendrinimas

Konferenciją ves doc. dr. Algirdas Jakubčionis.

Signatarų namuose – Lietuvos Tarybos narių jubiliejinės sukaktys

Signatarų namuose – Lietuvos Tarybos narių jubiliejinės sukaktys

Signatarų namuose – Lietuvos Tarybos narių jubiliejinės sukaktys

balandžio 27, 2017 | Signatarų namų salė, Pilies g. 26

XIV Marijos Gimbutienės skaitymai

XIV Marijos Gimbutienės skaitymai

vasario 15, 2017 - balandžio 12, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Lietuvos nacionaliniame muziejuje gvildenamos tautinio kostiumo temos

Lietuvos nacionaliniame muziejuje gvildenamos tautinio kostiumo temos

vasario 13, 2017

Konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“

Konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“

vasario 13, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Konferencija, skirta žymaus lietuvių etnologo Vacio Miliaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti

Konferencija, skirta žymaus lietuvių etnologo Vacio Miliaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti

gruodžio 8, 2016 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti

Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti

lapkričio 24, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Tarptautinė Baltijos muziejų tinklo konferencija

Tarptautinė Baltijos muziejų tinklo konferencija

rugsėjo 13, 2016 | Senasis arsenalas, Archeologijos ekspozicija, Arsenalo g. 3

Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti

Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti

balandžio 27, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26

XIII Marijos Gimbutienės skaitymai

XIII Marijos Gimbutienės skaitymai

balandžio 13, 2016 | Senasis arsenalas, Archeologijos ekspozicija, Arsenalo g. 3

Atminimo vakaras 1918 metų signatarams paminėti

Atminimo vakaras 1918 metų signatarams paminėti

kovo 1, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26

„Popieriaus karpiniai Lietuvoje ir pasaulyje. Raida, perspektyvos“

„Popieriaus karpiniai Lietuvoje ir pasaulyje. Raida, perspektyvos“

gruodžio 4, 2015 | Senasis Arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Konferencija, skirta nepriklausomos valstybės kūrėjų sukaktims

Konferencija, skirta nepriklausomos valstybės kūrėjų sukaktims

birželio 29, 2015 | Signatarų namai, Pilies g. 26