Lapkričio 3 d. pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu, veikiausiai požeminio vandens iškrovos vietoje, įvyko apie 25 mtechnogeninio grunto su velėna nuošliauža. Periodiškai vykdomų šlaitų apžiūrų metu šioje vietoje grunto deformacijų nebuvo.

Nuslinkęs technogeninis gruntas laikinai bus paliekamas vietoje kaip apsauginis barjeras/atrama, jeigu toje vietoje įvyktų pasikartojančios nuošliaužos ar nuoplovos. Papėdės teritorija žemiau nuošliaužos yra atitverta, taigi praeiviams yra neprieinama ir nepavojinga.

Įvykusi nuošliauža yra paviršinė, nušliaužė tik supiltinis technogeninis gruntas, o pagrindiniai kalno sluoksniai nepažeisti, todėl kalno lankytojams pavojus taip pat nekyla.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

Dėl medžių nuo Gedimino kalno pašalinimo

Dėl medžių nuo Gedimino kalno pašalinimo

Gedimino pilies kalno šlaitų nuošliaužos ir jų tvarkymas

Gedimino pilies kalno šlaitų nuošliaužos ir jų tvarkymas

spalio 1, 2016