Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai, atlikdami archeologinius tyrimus Gedimino kalno aikštelėje, aptiko keletą mirusiųjų palaikų. Pirminiais duomenimis, vienas iš mirusiųjų yra galimai 1863 metų sukilimo vadas Zigmantas Sierakauskas.

Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai liepos 25 d. baigė antrąjį archeologinių tyrimų etapą Gedimino kalno aikštelėje. Buvo ištirtas 36 m² plotas, užfiksuoti iki 1,1–2,7 metro storio kultūrinio sluoksnio horizontai, dauguma jų sietini su XIX amžiuje čia buvusia Vilniaus karine tvirtove.

Antrojo tyrimų etapo metu aptikti keturi griautiniai kapai, kuriuose palaidoti septyni mirusieji, iš jų trijuose kapuose buvo palaidota po du. Dauguma užkasti nepagarbiai, su už nugaros surištomis rankomis, apipilti kalkėmis. Viename dvigubame kape aptikta kulka, kitų mirusiųjų kapuose kulkų nerasta. Prie mirusiųjų aptikta aprangos detalių (diržų sagčių, drabužių sagų, keletas smulkių drabužių audinių fragmentų), asmeniniai mirusiųjų daiktai – religiniai medalikėliai, medalionai, kryželiai.

Vienas iš mirusiųjų buvo užkastas atskiroje duobėje. Prie jo rastas medalikėlis, o ant dešinės rankos – auksinis žiedas su įrašu vidinėje pusėje: „Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.“. Remdamiesi istoriniais duomenimis ir archeologinių tyrimų metu rastais radiniais manome, kad čia buvo palaidotas vienas iš 1863 metų sukilimo vadų Zigmantas Sierakauskas.

Mirusiuosius perkasoje preliminariai tyrė Vilniaus universiteto antropologė Justina Kozakaitė. Visa antropologinė medžiaga tolesniam tyrimui perduodama į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Antropologijos katedrą. Atsižvelgiant į mirusiųjų palaidojimo aplinkybes, galima pagrįstai manyti, kad visuose kapuose palaidoti vyrai, kurie mirė smurtine mirtimi.

Taigi, sprendžiant iš šiandien turimų duomenų visumos, mirusieji buvo užkasti XIX amžiaus antroje pusėje, palaikai yra 1863–1864 metų sukilimo dalyvių, nubaustų mirties bausme Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

Primename, kad pirmojo archeologinių tyrimų etapo metu, šių metų sausio mėnesį, nuodugniai buvo ištirti du kapai. Juose aptikti keturių vyrų, palaidotų be karstų, apipiltų kalkėmis, palaikai.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Gedimino kalne galimai aptikti 1863 metų sukilimo vado Z. Sierakausko palaikai

Aukštutinės pilies kalno šlaitų kaitos istorija

Aukštutinės pilies kalno šlaitų kaitos istorija

Specialistai pakviesti susipažinti su Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projekto eiga

Specialistai pakviesti susipažinti su Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projekto eiga

kovo 22, 2017

Darbo grupė aptarė pietrytinio Gedimino kalno šlaito būklę

Darbo grupė aptarė pietrytinio Gedimino kalno šlaito būklę

kovo 8, 2017

Gedimino kalno šlaitų deformacijos žemėlapis

Gedimino kalno šlaitų deformacijos žemėlapis

kovo 8, 2017

Pietrytiniame Gedimino kalno šlaite kovo 7 d. nušliaužė įmirkusio augalinio grunto sluoksnis

Pietrytiniame Gedimino kalno šlaite kovo 7 d. nušliaužė įmirkusio augalinio grunto sluoksnis

kovo 7, 2017

Gedimino kalno šlaitų stebėsena

Gedimino kalno šlaitų stebėsena

kovo 6, 2017

Sutvirtinti Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaitą juosiantys rostverkai

Sutvirtinti Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaitą juosiantys rostverkai

kovo 1, 2017

Gedimino kalno aikštelėje rasti XIX a. II pusės palaikai

Gedimino kalno aikštelėje rasti XIX a. II pusės palaikai

vasario 3, 2017

Dėl medžių nuo Gedimino kalno pašalinimo

Dėl medžių nuo Gedimino kalno pašalinimo

Gedimino pilies kalno šlaitų nuošliaužos ir jų tvarkymas

Gedimino pilies kalno šlaitų nuošliaužos ir jų tvarkymas

spalio 1, 2016