Gedimino kalne baigiami nuo spalio mėn. vykdyti darbai, kurių pagrindinis tikslas – apsaugoti kalną žiemos ir pavasario periodu, kuris yra labai palankus nuošliaužoms formuotis.

Vandens infiltracija į kalno aikštelę sumažinta atlikus šiuos darbus:

  1. Gedimino kalno aikštelėje įrengta laikina stoginė, kuri leis sumažinti kritulių vandens infiltraciją į žaliuosius kalno plotus, taip pat leis tęsti vykdomus archeologinius tyrinėjimus.
  2. Kunigaikščių rūmų liekanų vidinis plotas nuo kritulių apsaugotas laikinu stogeliu, aikštelės dalį tarp rūmų ir gynybinės sienos nuo kritulių saugos speciali danga.

Kalno aikštelės statiniai stabilizuoti atlikus šiuos darbus:

  1. Kunigaikščių rūmų liekanų sienos sutvirtintos suvaržant jas templėmis.
  2. Sustiprintas lapkričio mėn. pradžioje įgriuvęs pagrindinis takas, reikalingas tolimesniems tvarkybos darbams kalno aikštelėje vykdyti.

Nuo erozijos žiemos ir pavasario laikotarpiu apsaugoti po nuošliaužų atsidengę natūralūs geologiniai sluoksniai:

  1. Pietrytiniame šlaite nukastas nuslinkęs ir į deformacijas linkęs supiltinis technogeninis gruntas. Nuošliaužos vieta apsaugota supylus skaldos sluoksnius, o dalis šlaito uždengta vandeniui nelaidžia difuzine plėvele. Išorinis kritulių vanduo nuo plėvelės patenka į lietaus kanalizacijos tinklus, o šlaituose išsikraunantis vanduo surenkamas drenažinėmis tranšėjomis.
  2. Stabilizuotos ir kitos dėl itin lietingo rudens paskutiniu metu nuošliaužų pažeistos kalno vietos rytiniame ir pietrytiniame šlaituose bei pietų ir vakarų šlaitų sandūroje. Pagal tą patį principą nukastas ir išvalytas supiltinis gruntas, užpilti skaldos sluoksniai, paklota drenažinė sistema. Darbai pietvakariniame šlaite artėja prie pabaigos.

Siekiant sustabdyti užfiksuotų grunto deformacijų tolesnį vystymąsi buvo įgyvendintos prevencinės priemonės:

  1. Vakarinio šlaito įtrūkis nuplaniruotas ir uždengtas difuzine apsaugine plėvele. Sandūra tarp vakarinio bokšto pamatų ir nuogrindos buvo užtaisyta ir užsandarinta cementiniu skiediniu.
  2. Šiauriniame šlaite esantis grunto įtrūkis taip pat užtaisytas ir uždengtas apsauginiu tinklu. Jis sutvirtintas 2–3 metrų ilgio tarpusavyje sujungtų vamzdžių laikančiąja konstrukcija.

Šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Šiaurės vakarų šlaite baigiami tinkladėžių įrengimo darbai. Iki šių metų pabaigos, jeigu leis sąlygos, planuojama tinkladėžes užpilti skalda, įrengti tinklą ir pradėti jų užpylimą augaliniu gruntu. Pavasarį bus sėjamas augalinis sluoksnis. Pradėti po nuošliaužos atsidengusio rostverko remonto darbai pagal projektinius sprendinius.

Vykdant rostverko remonto darbus, viršutinėje šiaurės vakarų šlaito dalyje, tarp rostverko polių, buvo atidengti mūro konstrukcijos fragmentai. Mūras sudarytas iš lauko riedulių ir nesistemingai išdėstytų raudono bei gelsvo molio plytų, rištų kalkiniu skiediniu.

Preliminarios apžiūros duomenimis, šios mūro konstrukcijos datuojamos XV–XVI a. Spėjama, kad tai yra Aukštutinės pilies gynybinės sienos kontraforso liekanos.

Darbai, kol bus atlikta detali šių mūrų apžiūra, yra sustabdyti.

Primename, kad dar šių metų pradžioje, siekiant išvengti galimos rostverkų griūties, buvo atliktas jų inkaravimas prie Gedimino kalno aikštelėje įrengto poliaus.

Visą šiaurės vakarų šlaito tvarkybos projektą užbaigti planuojama kitų metų pavasarį.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

lapkričio 3, 2017

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

spalio 29, 2017

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

spalio 27, 2017

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

spalio 15, 2017

Nuolatinis Gedimino kalno stebėjimas užsitęsus lietingiems orams leidžia išvengti blogesnių pasekmių

Nuolatinis Gedimino kalno stebėjimas užsitęsus lietingiems orams leidžia išvengti blogesnių pasekmių

spalio 13, 2017

Užsitęsus lietui, ženkliai padidėjo nuošliaužos Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rizika

Užsitęsus lietui, ženkliai padidėjo nuošliaužos Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rizika

spalio 14, 2017

Gedimino kalne vyksta pasirengimo 2017–2018 m. žiemos bei pavasario sezonui darbai

Gedimino kalne vyksta pasirengimo 2017–2018 m. žiemos bei pavasario sezonui darbai

rugsėjo 22, 2017

Gedimino kalne galimai aptikti 1863 metų sukilimo vado Z. Sierakausko palaikai

Gedimino kalne galimai aptikti 1863 metų sukilimo vado Z. Sierakausko palaikai

liepos 26, 2017

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakaras „Ką žinome apie carinę tvirtovę ant Gedimino kalno?“

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakaras „Ką žinome apie carinę tvirtovę ant Gedimino kalno?“

gruodžio 14, 2017

Gedimino kalno papėdėje rastas sprogmuo

Gedimino kalno papėdėje rastas sprogmuo

rugsėjo 29, 2017

Pradėti žemės darbai Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaite

Pradėti žemės darbai Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaite

liepos 25, 2017

Po liūčių Gedimino kalnas atidaromas lankytojams

Po liūčių Gedimino kalnas atidaromas lankytojams