Su kultūros ministru Mindaugu Kvietkausku šią savaitę aptarti tolimesni Gedimino kalno tvarkymo darbai. Svarstyta galimybė neįvykus kompleksinio projekto parengimo konkursui nedelsiant pradėti pietrytinės kalno dalies tvarkybos darbus.

Šiuo metu stebėsenos sistemos rodo, kad Gedimino kalno būklė yra patenkinama, žymesnių judesių nėra fiksuojama. Tiesa, pietrytinės kalno dalies būklė išlieka sudėtinga. Kitaip nei iki šiol sutvirtintose vietose, pietrytinio šlaito būklę lemia ne tik grunto nestabilumas, bet ir gynybinės sienos bei Aukštutinės pilies rūmų griuvėsių įtaka jam, todėl sutvirtinti šią vietą vykdant tik avarinius darbus būtų sudėtinga. Pietrytinio šlaito tvarkybos darbų projektavimas būtų galėjęs prasidėti įvykus kompleksiniam projektavimo konkursui. Šiam neįvykus, svarstoma nieko nelaukiant rengti ilgalaikių šios kalno dalies tvarkybos darbų projektą.

Kol kas, ruošiantis galimiems atlydžiams ar drėgnam pavasariui, ši kalno dalis yra prevenciškai užpilta skalda ir sutvirtinta tinklu. Tokia avarinių darbų metodika kitose kalno vietose iki šiol pasiteisino pristabdant deformacijas, todėl ir pietrytiniame šlaite turėtų apsaugoti gruntą nuo galimų nuoplovų ir sutvirtinti slinkties plotus.

Lygiagrečiai pietrytinės kalno dalies tvarkybos darbams būtų tęsiamas kompleksinis viso kalno tvarkymas. Dėl projektavimo eigos ir galimybių skelbti konkursą iš naujo šiuo metu tariamasi su ministerija, konsultuojamasi su ekspertais.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Pietrytinio šlaito tvarkymo darbai

Ekstremalioji situacija valdoma, rengiamasi kompleksiniam kalno tvarkymui

Ekstremalioji situacija valdoma, rengiamasi kompleksiniam kalno tvarkymui

birželio 6, 2018

Gedimino kalno tvarkybos darbų aptarimas

Gedimino kalno tvarkybos darbų aptarimas

birželio 6, 2018

Stabilizuojamas vakarinis Gedimino kalno šlaitas

Stabilizuojamas vakarinis Gedimino kalno šlaitas

sausio 31, 2018

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

sausio 12, 2018

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

gruodžio 30, 2017

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

gruodžio 15, 2017

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

gruodžio 1, 2017

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

lapkričio 8, 2017

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

lapkričio 21, 2017

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

lapkričio 20, 2017

Nuošliauža rytiniame šlaite

Nuošliauža rytiniame šlaite

lapkričio 4, 2017

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

lapkričio 3, 2017