Gedimino kalne baigiami nuo spalio mėn. vykdyti darbai, kurių pagrindinis tikslas apsaugoti kalną žiemos ir pavasario periodu, kuris yra labai palankus nuošliaužoms formuotis.

Vandens infiltraciją į kalno aikštelę sumažinta atlikus šiuos darbus:

  1. Gedimino kalno aikštelėje įrengta laikina stoginė, kuri leis sumažinti kritulių vandens infiltraciją į žaliuosius kalno plotus, taip pat leis tęsti vykdomus archeologinius tyrinėjimus.
  2. Kunigaikščių rūmų liekanų vidinis plotas nuo kritulių apsaugotas laikinu stogeliu, aikštelės dalį tarp rūmų ir gynybinės sienos nuo kritulių saugos speciali danga.

Kalno aikštelės statiniai stabilizuoti atlikus šiuos darbus:

  1. Kunigaikščių rūmų liekanų sienos sutvirtintos suvaržant jas templėmis.
  2. Sustiprintas lapkričio mėn. pradžioje įgriuvęs pagrindinis takas, reikalingas tolimesniems tvarkybos darbams kalno aikštelėje vykdyti.

Nuo erozijos žiemos–pavasario laikotarpiu apsaugoti po nuošliaužų atsidengę natūralūs geologiniai sluoksniai:

  1. Pietrytiniame šlaite nukastas nuslinkęs ir į deformacijas linkęs supiltinis technogeninis gruntas. Nuošliaužos vieta apsaugota įrengiant skaldos sluoksnius, o dalis šlaito uždengta vandeniui nelaidžia difuzine plėvele. Išorinis kritulių vanduo nuo plėvelės patenka į lietaus kanalizacijos tinklus, o šlaituose išsikraunantis vanduo surenkamas drenažinėmis tranšėjomis.
  2. Stabilizuotos ir kitos dėl itin lietingo rudens paskutiniu metu įvykusios nuošliaužų pažeistos kalno vietos rytiniame ir pietrytiniame šlaituose bei pietų ir vakarų šlaitų sandūroje. Pagal tą patį principą nukastas ir išvalytas supiltinis gruntas, užpilti skaldos sluoksniai, paklota drenažinė sistema. Darbai pietvakariniame šlaite artėja prie pabaigos.

Siekiant sustabdyti užfiksuotas grunto deformacijas nuo tolimesnio vystymosi buvo įgyvendintos prevencinės priemonės:

  1. Vakarinio šlaito įtrūkis nuplaniruotas ir uždengtas difuzine apsaugine plėvele. Sandūra tarp vakarinio bokšto pamatų ir nuogrindos buvo užtaisyta ir užsandarinta cementiniu skiediniu.
  2. Šiauriniame šlaite esantis grunto įtrūkis taip pat užtaisytas ir uždengtas apsauginiu tinklu. Jis sutvirtintas 2-3 metrų ilgio tarpusavyje sujungtų vamzdžių laikančiąja konstrukcija.

Šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Šiaurės vakarų šlaite baigiami tinkladėžių įrengimo darbai. Iki šių metų pabaigos, jeigu leis sąlygos, planuojama įrengtas tinkladėžes užpilti skalda, įrengti tinklą bei pradėti jų užpylimą augaliniu gruntu. Pavasarį bus įrengiamas augalinis sluoksnis. Pradėti po nuošliaužos atsidengusio rostverko remonto darbai pagal projektinius sprendinius.

Vykdant rostverko remonto darbus, viršutinėje šiaurės vakarų šlaito dalyje, tarp rostverko polių buvo atidengti mūro konstrukcijos fragmentai. Mūras sudarytas iš lauko riedulių ir nesistemingai išdėstytų raudono bei gelsvo molio plytų, rištų kalkiniu skiediniu.

Preliminarios apžiūros duomenimis šios mūro konstrukcijos datuojamos XV-XVI a. Spėjama, kad tai yra Aukštutinės pilies gynybinės sienos kontraforso liekanos.

Darbai kol bus atlikta detali šių mūrų apžiūra yra sustabdyti.

Primename, kad dar š. m. pradžioje, siekiant išvengti galimos rostverkų griūties, buvo atliktas jų inkaravimas prie Gedimino kalno aikštelėje įrengto poliaus.

Visą šiaurės vakarų projektą užbaigti planuojama kitų metų pavasarį.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

gruodžio 15, 2017

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

gruodžio 1, 2017

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

lapkričio 8, 2017

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

lapkričio 21, 2017

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

lapkričio 20, 2017

Nuošliauža rytiniame šlaite

Nuošliauža rytiniame šlaite

lapkričio 4, 2017

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

lapkričio 3, 2017

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

spalio 29, 2017

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

spalio 27, 2017

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

spalio 15, 2017

Nuolatinis Gedimino kalno stebėjimas užsitęsus lietingiems orams leidžia išvengti blogesnių pasekmių

Nuolatinis Gedimino kalno stebėjimas užsitęsus lietingiems orams leidžia išvengti blogesnių pasekmių

spalio 13, 2017

Užsitęsus lietui, ženkliai padidėjo nuošliaužos Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rizika

Užsitęsus lietui, ženkliai padidėjo nuošliaužos Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rizika

spalio 14, 2017