Gedimino kalne baigiami nuo spalio mėn. vykdyti darbai, kurių pagrindinis tikslas apsaugoti kalną žiemos ir pavasario periodu, kuris yra labai palankus nuošliaužoms formuotis.

Vandens infiltraciją į kalno aikštelę sumažinta atlikus šiuos darbus:

  1. Gedimino kalno aikštelėje įrengta laikina stoginė, kuri leis sumažinti kritulių vandens infiltraciją į žaliuosius kalno plotus, taip pat leis tęsti vykdomus archeologinius tyrinėjimus.
  2. Kunigaikščių rūmų liekanų vidinis plotas nuo kritulių apsaugotas laikinu stogeliu, aikštelės dalį tarp rūmų ir gynybinės sienos nuo kritulių saugos speciali danga.

Kalno aikštelės statiniai stabilizuoti atlikus šiuos darbus:

  1. Kunigaikščių rūmų liekanų sienos sutvirtintos suvaržant jas templėmis.
  2. Sustiprintas lapkričio mėn. pradžioje įgriuvęs pagrindinis takas, reikalingas tolimesniems tvarkybos darbams kalno aikštelėje vykdyti.

Nuo erozijos žiemos–pavasario laikotarpiu apsaugoti po nuošliaužų atsidengę natūralūs geologiniai sluoksniai:

  1. Pietrytiniame šlaite nukastas nuslinkęs ir į deformacijas linkęs supiltinis technogeninis gruntas. Nuošliaužos vieta apsaugota įrengiant skaldos sluoksnius, o dalis šlaito uždengta vandeniui nelaidžia difuzine plėvele. Išorinis kritulių vanduo nuo plėvelės patenka į lietaus kanalizacijos tinklus, o šlaituose išsikraunantis vanduo surenkamas drenažinėmis tranšėjomis.
  2. Stabilizuotos ir kitos dėl itin lietingo rudens paskutiniu metu įvykusios nuošliaužų pažeistos kalno vietos rytiniame ir pietrytiniame šlaituose bei pietų ir vakarų šlaitų sandūroje. Pagal tą patį principą nukastas ir išvalytas supiltinis gruntas, užpilti skaldos sluoksniai, paklota drenažinė sistema. Darbai pietvakariniame šlaite artėja prie pabaigos.

Siekiant sustabdyti užfiksuotas grunto deformacijas nuo tolimesnio vystymosi buvo įgyvendintos prevencinės priemonės:

  1. Vakarinio šlaito įtrūkis nuplaniruotas ir uždengtas difuzine apsaugine plėvele. Sandūra tarp vakarinio bokšto pamatų ir nuogrindos buvo užtaisyta ir užsandarinta cementiniu skiediniu.
  2. Šiauriniame šlaite esantis grunto įtrūkis taip pat užtaisytas ir uždengtas apsauginiu tinklu. Jis sutvirtintas 2-3 metrų ilgio tarpusavyje sujungtų vamzdžių laikančiąja konstrukcija.

Šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Šiaurės vakarų šlaite baigiami tinkladėžių įrengimo darbai. Iki šių metų pabaigos, jeigu leis sąlygos, planuojama įrengtas tinkladėžes užpilti skalda, įrengti tinklą bei pradėti jų užpylimą augaliniu gruntu. Pavasarį bus įrengiamas augalinis sluoksnis. Pradėti po nuošliaužos atsidengusio rostverko remonto darbai pagal projektinius sprendinius.

Vykdant rostverko remonto darbus, viršutinėje šiaurės vakarų šlaito dalyje, tarp rostverko polių buvo atidengti mūro konstrukcijos fragmentai. Mūras sudarytas iš lauko riedulių ir nesistemingai išdėstytų raudono bei gelsvo molio plytų, rištų kalkiniu skiediniu.

Preliminarios apžiūros duomenimis šios mūro konstrukcijos datuojamos XV-XVI a. Spėjama, kad tai yra Aukštutinės pilies gynybinės sienos kontraforso liekanos.

Darbai kol bus atlikta detali šių mūrų apžiūra yra sustabdyti.

Primename, kad dar š. m. pradžioje, siekiant išvengti galimos rostverkų griūties, buvo atliktas jų inkaravimas prie Gedimino kalno aikštelėje įrengto poliaus.

Visą šiaurės vakarų projektą užbaigti planuojama kitų metų pavasarį.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

IV respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės vardo premijai laimėti

IV respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės vardo premijai laimėti

gruodžio 16, 2017 - sausio 14, 2018 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Darbo laikas švenčių dienomis

Darbo laikas švenčių dienomis

gruodžio 24, 2017 - sausio 1, 2018

Kalėdinės ekskursijos Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje

Kalėdinės ekskursijos Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje

gruodžio 26, 2017 - gruodžio 26, 2017 | Vilniaus gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18

Kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225“ sutiktuvės

Kalendoriaus-knygos „Simonui Daukantui – 225“ sutiktuvės

gruodžio 20, 2017 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Šeima muziejuje

Šeima muziejuje

rugsėjo 30, 2017 - gruodžio 16, 2017 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1 ir Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Tautinio atgimimo vakarai Signatarų namuose

Tautinio atgimimo vakarai Signatarų namuose

sausio 10, 2018 - gegužės 16, 2018 | Signatarų namai, Pilies g. 26

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakarai

sausio 11, 2018 - balandžio 5, 2018 | Senasis arsenalas, muziejaus salė, Arsenalo g. 3

Paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“

Paroda „Medalių rinkinio naujienos. 2015–2017“

lapkričio 23, 2017 - sausio 28, 2018 | Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakaras „Ką žinome apie carinę tvirtovę ant Gedimino kalno?“

Ketvirtadienio kultūros istorijos vakaras „Ką žinome apie carinę tvirtovę ant Gedimino kalno?“

gruodžio 14, 2017

Etninės kultūros vakarai

Etninės kultūros vakarai

sausio 17, 2018 - balandžio 25, 2018 | Naujasis arsenalas, Arsenalo g. 1

Gedimino kalno lankytojų dėmesiui

Gedimino kalno lankytojų dėmesiui

lapkričio 4, 2017 | Gedimino pilies bokštas, Arsenalo g. 5

Tautinis kostiumas –  graži ir nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose

Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada. Lietuvių kostiumas senosiose nuotraukose

rugsėjo 8, 2017 - sausio 6, 2018 | Mažeikių muziejus