Kolekcininkas advokatas dr. Jaunius Gumbis per du dešimtmečius sukaupė vertingą Lietuvos dailės kūrinių kolekciją. Didžioji Lietuvos dailės kolekcijos dalis yra XVIII-XX amžiaus pradžios skulptūra ir tapyba. Dalį kolekcijos sudaro liaudies meno ištakas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje atspindintys dailės kūriniai. Liaudiškos skulptūros rinkinyje daugiausia tradicinės liaudies skulptūros pavyzdžių iš Žemaitijos. Kolekcininko surinktą vertingą liaudies tapybos kolekciją sudaro XVII-XX amžiaus pradžioje ant medžio lentos ar drobės aliejiniais dažais ar tempera tapyti meno kūriniai, vaizduojantys šventuosius, jų gyvenimo įvykius, biblines scenas, Kristaus gyvenimą ir kančią.

Advokato dr. Jauniaus Gumbio kolekcija yra pavyzdys, kaip vienas žmogus gali prisidėti prie Lietuvos kultūros vertybių išsaugojimo.

Muziejus ir kolekcininkas


Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2016. Muziejus ir kolekcininkas - 6, 280 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-88-7.
Parengė Elvyda Lazauskaitė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, fotografas Arūnas Baltėnas, redaktorė Marytė Slušinskaitė, vertėja Aušra Simanavičiūtė

Kaina: 17 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Kolekcininkas advokatas dr. Jaunius Gumbis per du dešimtmečius sukaupė vertingą Lietuvos dailės kūrinių kolekciją. Didžioji Lietuvos dailės kolekcijos dalis yra XVIII-XX amžiaus pradžios skulptūra ir tapyba. Dalį kolekcijos sudaro liaudies meno ištakas Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje atspindintys dailės kūriniai. Liaudiškos skulptūros rinkinyje daugiausia tradicinės liaudies skulptūros pavyzdžių iš Žemaitijos. Kolekcininko surinktą vertingą liaudies tapybos kolekciją sudaro XVII-XX amžiaus pradžioje ant medžio lentos ar drobės aliejiniais dažais ar tempera tapyti meno kūriniai, vaizduojantys šventuosius, jų gyvenimo įvykius, biblines scenas, Kristaus gyvenimą ir kančią.

Advokato dr. Jauniaus Gumbio kolekcija yra pavyzdys, kaip vienas žmogus gali prisidėti prie Lietuvos kultūros vertybių išsaugojimo.

Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos

Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2014. Muziejus ir kolekcininkas - 4, 340 p., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-48-1.
Sudarytojai Vygintas Bubnys ir Julija Normantienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 15 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Knygos „Paštas Lietuvoje iki 1918 metų: siuntos, antspaudai, žymos“ ir „Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba“ – tai Lietuvos nacionalinio muziejaus ir žinomo Lietuvos filatelisto Vyginto Bubnio ilgalaikio bendradarbiavimo rezultatas. Parengti dvi knygas leido surinktos faktografinės medžiagos gausa ir turtinga, kruopščiai sudaryta V. Bubnio pašto vokų ir ženklų kolekcija. Pasitelkus ilgametę kolekcininko patirtį ir jo kolekciją buvo galima giliau pažvelgti ir plačiau aprašyti iki šiol Lietuvoje menkai tyrinėtą mūsų kultūros istorijos sritį – pašto ryšius.
Pirmoje knygoje bandoma išsamiai parodyti XVIII–XIX a. pašto ryšių plėtotę ir kaitą tuometinėje kaimynių pasidalytoje Lietuvos teritorijoje, jų svarbą visuomenės ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime bei atgarsį pasaulio pašto istorijos kontekste. Knygoje siekiama atskleisti pašto žinybos istorijos sąsajas su XVIII a. – XX a. antrojo dešimtmečio įvykiais Lietuvoje, su mūsų kraštą valdžiusių valstybių vykdyta politika bei tuometinės visuomenės galimybėmis susižinoti paštu.

Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba

Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2014. Muziejus ir kolekcininkas - 5, 582 p., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-50-4.
Sudarytojai Vygintas Bubnys ir Julija Normantienė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 20 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Knygoje „Paštas Lietuvoje 1918–1940 metais: valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženklų leidyba“ pirmą kartą giliau pažvelgta į paštą kaip reikšmingą mūsų kultūros istorijos sritį, instituciją, nepriklausomos Lietuvos valstybės gyvavimo metais vykdžiusią svarbią misiją – sklandų visuomenės susisiekimo laiškais organizavimą.
Išsamiai aprašoma Nepriklausomos Lietuvos valstybės pašto veikla, parodomas pašto žinybos kūrimas, jos darbo organizavimas, pašto ženklų leidybos praktika, apžvelgiami su tuo susiję sunkumai.

Zigfrido Jankausko lituanistinių sidabro dirbinių rinkinys

Zigfrido Jankausko lituanistinių sidabro dirbinių rinkinys

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2014. Muziejus ir kolekcininkas - 3, 192 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-52-8.
Sudarytojas Tadas Šėma. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 10 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Zigfridas Jankauskas yra žinomas lituanistikos – numizmatikos, istorinių medalių, sidabro dirbinių, tapybos, bukinistikos ir faleristikos – kolekcininkas.
Per daugelį metų Z. Jankauskas sukaupė vertingą Lietuvos auksakalių ir su Lietuva susijusių sidabro dirbinių rinkinį. Kryptingai rinktoje kolekcijoje sukaupta apie 4000 įvairiausių XVIII a. – XX a. pirmos pusės sidabro dirbinių. Didžiausią kolekcijos dalį sudaro Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos meistrų darbai, o su Lietuva susijusių dirbinių grupėje vyrauja Varšuvos, Rygos, Gardino ir itin reti Karaliaučiaus auksakalių darbai. Z. Jankausko surinkta lituanistinių sidabro dirbinių kolekcija yra vienas vertingiausių privačių šios temos rinkinių Lietuvoje.

Gedimino Petraičio išeivijos dailės rinkinys

Gedimino Petraičio išeivijos dailės rinkinys

Muziejus ir kolekcininkas

Vilnius, 2014. Muziejus ir kolekcininkas - 2, 296 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-51-1.
Sudarytoja Jolanta Bernotaitytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 10 Eur

Gediminas Petraitis yra žinomas lituanistikos – knygų, tapybos, senosios grafikos, tradicinės liaudies skulptūros ir XIX–XX a. meno kūrinių – kolekcininkas.
G. Petraičio išeivijos dailės rinkinys apima 200 kūrinių, daugiausia tapybos ir grafikos. Rinkinio pagrindą sudaro dar prieškaryje pagarsėjusių Lietuvos menininkų, taip pat Freiburgo Dailės ir amatų mokyklos auklėtinių darbai, sukurti 1945–1990 metais. Rinkinys gerai atspindi pagrindinius lietuvių profesionaliosios dailės posūkius išeivijoje, mažiau žinomų dailininkų kūryba praturtina bendrą išeivijos dailės panoramą.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal