Kolekcininkas advokatas dr. Jaunius Gumbis per du dešimtmečius sukaupė vertingą Lietuvos dailės kūrinių kolekciją. Didžioji Lietuvos dailės kolekcijos dalis yra XVIII amžiaus – XX amžiaus pradžios skulptūra ir tapyba. Dalį kolekcijos sudaro liaudies meno ištakas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje atspindintys dailės kūriniai. Liaudiškos skulptūros rinkinyje daugiausia tradicinės liaudies skulptūros pavyzdžių iš Žemaitijos. Kolekcininko surinktą vertingą liaudies tapybos rinkinį sudaro XVII amžiuje – XX amžiaus pradžioje ant medžio lentos ar drobės aliejiniais dažais ar tempera tapyti meno kūriniai, vaizduojantys šventuosius, jų gyvenimo įvykius, biblines scenas, Kristaus gyvenimą ir kančią.

Advokato dr. Jauniaus Gumbio kolekcija yra pavyzdys, kaip vienas žmogus gali prisidėti prie Lietuvos kultūros vertybių išsaugojimo.