Pirmas suvestinis lituanistinės filokartijos katalogas, kuriame suregistruoti Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu išleisti Kauno atvirukai. Jame pristatyta beveik 100 Lietuvos ir užsienio leidėjų. Pagal leidėjus ir jų veiklos chronologiją susisteminti 622 atvirukai su vaizdais ir tekstais. Pateiktos išsamios serijų charakteristikos.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose

Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2000. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 6, 144 p., lietuvių ir anglų k., ISSN 1392-8929.
Parengė Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Simona Likšienė, Rūta Subatniekienė. Dailininkai Vytautas Karosas, Eugenijus Karpavičius, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota

Šimtmečiais išskirtinę vietą Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime užėmė ir užima Vilniaus miestas. Taigi neatsitiktinai žymus XIX a. Lietuvos kultūros tyrinėtojas ir leidėjas Jonas Kazimieras Vilčinskis pagrindinį savo leidinį pavadino „Vilniaus albumu“. Šiame leidinyje-albume, sudarytame muziejuje veikusios parodos pagrindu, pateikiami jo išleisti Vilniui skirti grafikos darbai.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Muziejinių vertybių restauravimas ir saugojimas: problemos ir sprendimai

Muziejinių vertybių restauravimas ir saugojimas: problemos ir sprendimai

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2000. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 5, 128 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-8929.
Sudarytoja Gražina Gleiznienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota

Iliustruotas restauruotų eksponatų parodos katalogas ir konferencijos medžiaga.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Lietuva laisva: Nepriklausomybės atkūrimas 1990–1992

Lietuva laisva: Nepriklausomybės atkūrimas 1990–1992

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2000. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 4, 172 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-05-3.
Parengė Birutė Kulnytė ir Margarita Matulytė. Dailininkai Eugenijus Karpavičius ir Arūnas Prelgauskas, redaktorės Danguolė Gudienė ir Dalia Žalienė

Kaina: 1 Eur

Lietuvos Respublikos atkūrimo 10-mečiui skirtas fotodokumentikos katalogas-albumas, kuriame atspindėti svarbiausi Lietuvos valstybės atkūrimo įvykiai. Pateikta 1990–1992 metų įvykių chronologija.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Lietuvių etnografijos ikonografija

Lietuvių etnografijos ikonografija

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 1999. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 3, 80 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-03-7.
Sudarytojai Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Laima Lapėnaitė. Dailininkai Arūnas Prelgauskas ir Vytautas Karosas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota

Lietuvos valstybės ir kultūros istorija iki šiol negausiai dokumentuota vaizdais. Muziejų, bibliotekų, archyvų, institutų saugyklose saugoma gausi ikonografinė medžiaga. Šiame leidinyje mėginta aptarti bent dalį lietuvių etnografijos ikonografinės medžiagos rinkinių.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Lietuva žemėlapiuose

Lietuva žemėlapiuose

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 1999. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 2, 152 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 9955-415-01-0.
Sudarė Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal