Šeštasis tomas skiriamas Lietuvos karininkų ir jų šeimų Didžiosios tremties 65-mečiui ir visiems Lietuvos kariuomenės kavalerijos karininkams. Alfabeto tvarka (O-R) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–N) papildymai.