2012 m. gegužės 23–25 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo surengta antroji tarptautinė numizmatikos konferencija „Numizmatikos rinkiniai: istorinės Lietuvos ir su ja susijusių šalių paveldas – įžvalgos švietimui ir mokslui“, kurios rengėjai – Lietuvos nacionalinis muziejus ir Baltijos šalių numizmatų asociacija. Leidinyje anglų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis spausdinami konferencijos metu skaitytų pranešimų pagrindu parengti 28 straipsniai apie numizmatinių (monetų, medalių ir faleristikos) rinkinių kaupimą XVIII–XX amžiuje.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Numizmatikos rinkiniai: istorinės Lietuvos ir su ja susijusių šalių paveldas

Numizmatikos rinkiniai: istorinės Lietuvos ir su ja susijusių šalių paveldas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius, 2015. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 24, 302 p., lietuvių, anglų, rusų, lenkų k., ISBN 978-609-8039-65-8.
Sudarytojas Eduardas Remecas. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 23 Eur

2012 m. gegužės 23–25 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo surengta antroji tarptautinė numizmatikos konferencija „Numizmatikos rinkiniai: istorinės Lietuvos ir su ja susijusių šalių paveldas – įžvalgos švietimui ir mokslui“, kurios rengėjai – Lietuvos nacionalinis muziejus ir Baltijos šalių numizmatų asociacija. Leidinyje anglų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis spausdinami konferencijos metu skaitytų pranešimų pagrindu parengti 28 straipsniai apie numizmatinių (monetų, medalių ir faleristikos) rinkinių kaupimą XVIII–XX amžiuje.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2011. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 23, 256 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 978-609-8039-13-9.
Sudarytoja Rima Tumėnaitė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 5 Eur

Vincas Žilėnas – vienas iškiliausių XX a. antrosios pusės Lietuvos muziejininkų, Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus kūrėjas, Lietuvos kultūros ir istorijos tyrinėtojas. Jo nuopelnai išsaugant bei populiarinant lituanistinį paveldą lygintini su Eustachijaus Tiškevičiaus ir jo bendraminčių veikla XIX a. viduryje, įkuriant Senienų muziejų Vilniuje, XX a. pirmosios pusės muziejininkų Pauliaus Galaunės ir Pelikso Bugailiškio muziejininkystės darbais.
Šį Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinį sudaro Vinco Žilėno kūrybinis palikimas. Tai svarbiausieji, iki šiol mokslinio aktualumo nepraradę Lietuvos kultūros istorijai ir muziejininkystės problemoms skirti straipsniai, publikuoti to meto spaudoje, taip pat Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas nepublikuotas rankraštinis jo palikimas: istorijos bei muziejininkystės tyrimų apmatai, atsiminimai apie muziejinės veiklos metus.

Leidinyje taip pat pateikiami artimųjų, bičiulių, kolegų ir bendraminčių atsiminimai, kuriuose Vincas Žilėnas iškyla kaip kruopštus, kūrybingas muziejinės veiklos profesionalas ir atviras, tiesus, tolerantiškas žmogus. Leidinį papildo išsami Vinco Žilėno kūrybos bibliografija.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui: Vilnius, 2006

Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui: Vilnius, 2006

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2010. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 22, 380 p., straipsniai anglų, lenkų, lietuvių, rusų k., ISBN 978-609-8039-03-0.
Sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 1 Eur

Konferencija vyko 2006 m. balandžio 26–28 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (plačiau žr. čia). Iš 48 perskaitytų pranešimų leidinyje publikuojami 37 tyrinėtojų iš Baltarusijos (Gardinas, Minskas, Vitebskas), Estijos (Talinas), Latvijos (Ryga), Lenkijos (Balstogė, Krokuva, Poznanė, Varšuva), Lietuvos (Kaunas, Trakai, Vilnius), Rusijos (Maskva, Tverė), Slovakijos (Bratislava), Ukrainos (Chmelnyckis, Kijevas, Lvovas) straipsniai, parengti pranešimų pagrindu.

Straipsniuose nagrinėjama Senienų muziejaus, įkurto 1855 m. Vilniuje ir lankytojams duris atvėrusio 1856 m., numizmatikos rinkinio raida, jo kontekstas numizmatikos pasaulyje – kitų šalių (Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos) numizmatikos rinkinių istorijoje; supažindinama su lituanistinės numizmatikos eksponatais, saugomais Latvijos, Lenkijos, Rusijos muziejuose; tęsiami vyraujančios Lietuvos numizmatikoje temos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatikos tyrimai; analizuojama pinigų apyvarta istorinėje Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje.

Leidinyje santraukos užsienio kalbomis nepateikiamos, turint omenyje pranešimų tezes lietuvių, anglų, rusų kalbomis, išleistas darbui konferencijoje 2006 m. (Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui. Pranešimų tezės. Vilnius, 2006 m. balandžio 26–28 d. = International Numismatic Conference Marking the 150th anniversary of the National Museum of Lithuania. Lecture summaries. Vilnius, April 26–28, 2006 = Международная нумизматическая конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы: Вильнюс, 26–28 апреля 2006 г., Vilnius, 2006. 54 tezės, 238 p., lietuvių, anglų, rusų k., ISBN 9955-415-55-X).

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927

Dr. Jonas Basanavičius 1851–1927

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2009. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 11, 224 p., lietuvių k., ISSN 1392-892; ISBN 978-9955-415-28-2.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorius Gediminas Mikelaitis

Kaina: 9 Eur

Šiame pakartotinai išleistame leidinyje pateikiami Lietuvos nacionalinės valstybės kūrėjo, mokslininko, gydytojo dr. Jono Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje skaityti pranešimai, iliustruoti gausia dokumentine medžiaga. Leidinyje aprėpiama visapusiška J. Basanavičiaus asmenybė, šiandien mums simbolizuojanti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių tautinį sąjūdį, kurį vainikavo 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktas. Leidinys iliustruotas fotografijomis ir dokumentais, atspindinčiais įvairiapusę dr. Jono Basanavičiaus veiklą.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Lietuvos istorija atvirukuose ir fotografijose. Nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Algimanto Miškinio kolekcija

Lietuvos istorija atvirukuose ir fotografijose. Nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Algimanto Miškinio kolekcija

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2009. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 21, 276 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-892; ISBN 978-9955-415-90-9.
Spaudai parengė Dalia Keršytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota

Kataloge yra 1207 mažosios ikonografijos vienetai: atvirukai, fotoatvirukai ir originalios nuotraukos. Beveik visa ši medžiaga išspausdinta ir pagaminta iki XX a. vidurio. Visa vaizdinė medžiaga suskirstyta į 3 dalis: 1) nuo seniausių laikų iki XVIII a. pabaigos (LDK ir Lenkijos valstybės žlugimo), 2) nuo XVIII a. pabaigos iki 1918 m. (nepriklausomybės atkūrimo), 3) nuo 1918 m. iki XX a. vidurio.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal