Baltijos šalis vienija bendra praeitis, vienas likimas. Žymaus disidentinio sąjūdžio dalyvio, pedagogo ir mokslininko Vytauto Skuodžio knygos skatina bendrus Baltijos šalių istorijos tyrimus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato pakartotinai išleistą ir kartu papildytą šio autoriaus knygą. Nuosekliai išdėstyti faktai leidžia lyginti politinius, ekonominius ir kultūrinius procesus trijose Baltijos šalyse ir nustatyti vienos ar kitos šalies pranašumus.