Stanislovas Žvirgždas – fotografas, fotografijos istorikas, vertėjas. Parodos kataloge pristatomos 2010–2016 m. fotografijos, pateikiama autoriaus bibliografija, parodų sąrašas.

2016 m. fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas savo kūrybinį palikimą – daugiau nei 11 tūkstančių negatyvų ir 5000 autorinių fotografijų atspaudų – dovanojo Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Kiti leidiniaiJus sudomino:
Giedrė Jankevičiūtė. Petras Repšys: medaliai ir plaketės. Katalogas

Giedrė Jankevičiūtė. Petras Repšys: medaliai ir plaketės. Katalogas

Vilnius, 2017. 248 p., lietuvių k., ISSN 2538-7588; ISBN 978-609-8039-99-3
Recenzentė Dalia Grimalauskaitė, dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė, fotografas Arūnas Baltėnas

Kaina: 23

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Į katalogą sudėti 186 dailininko Petro Repšio sukurti medaliai. Jie suskirstyti į dvylika grupių, kaip antai: Lietuvos kultūros klasikams, savo kartos rašytojams, savo kartos dailininkams, senosios ir naujosios Lietuvos istorijos įvykiams ir asmenybėms skirti medaliai. Kataloginį kūrinio aprašą palydi dailėtyrininkės Giedrės Jankevičiūtės įdomiai papasakota medalio sukūrimo istorija arba platus menotyrinis komentaras.


Kiti serijos leidiniai:
Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų fotografijos / Photographs from 2010 to 2016. Parodos, apdovanojimai, bibliografija / Exhibitions, awards, bibliography

Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų fotografijos / Photographs from 2010 to 2016. Parodos, apdovanojimai, bibliografija / Exhibitions, awards, bibliography

Kiti leidiniai

Vilnius, 2016. 84 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-90-0
Parodos kuratorė Vitalija Jočytė. Parodos dailininkė Giedrė Narbutienė. Leidinio dailininkė Vida Kuraitė, redaktorė Nijolė Deveikienė, vertėja Aušra Simanavičiūtė

Kaina: 5 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Stanislovas Žvirgždas – fotografas, fotografijos istorikas, vertėjas. Parodos kataloge pristatomos 2010–2016 m. fotografijos, pateikiama autoriaus bibliografija, parodų sąrašas.

2016 m. fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas savo kūrybinį palikimą – daugiau nei 11 tūkstančių negatyvų ir 5000 autorinių fotografijų atspaudų – dovanojo Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Rimutė Rimantienė. NIDA. A Bay Coast Culture Settlement on the Curonian Lagoon

Rimutė Rimantienė. NIDA. A Bay Coast Culture Settlement on the Curonian Lagoon

Kiti leidiniai

Vilnius, 2016. 270 pages, English, ISBN 978-609-8039-87-0
Prepared with the assistance of Dalia Ostrauskienė. Translator Jeffrey Arthur Bakanauskas. Artist Vida Kuraitė

Kaina: 35 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje

Nida, which lies on the Curonian Lagoon, is best known today as a Lithuanian coastal resort town sandwiched between two large, impressive, forested dune fields. The ones to its west are called the old dunes.

The material presented in this book is preserved in the holdings of the National Museum of Lithuania. The material is the most important thing because it does not change while the attitude towards it and the conclusions drawn from it change with every generation. May this publication serve as a basis for further investigations into the culture‘s history, something that will require the work of more than one generation of archaeologists.

Kuršiai. Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena. Katalogas

Kuršiai. Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena. Katalogas

Kiti leidiniai

The Curonians. Tribe Culture According to the Ornaments and Wear. Catalogue. Vilnius, 2016. 264 p., lietuvių ir anglų k., ISBN 978-609-8039-86-3
Parengė Eglė Griciuvienė. Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Kaina: 20 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje
Bilingual Lithuanian-English publication

Kuršiai – viena iš baltų genčių, apie V a.-VI a. Pradžią susiformavusi Baltijos pietrytiniame pajūryje ir savo klestėjimo laikais IX-XII a. Praplėtusi gyvenamąja teritoriją šiaurės kryptimi. Dabar istorinės kuršių gyventos žemės yra Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

Šiame leidinyje pristatomi tik šiai genčiai būdingi papuošalai, jų nešiosena ir aprangos detalės. Papuošalai sudaro gausiausią archeologinių radinių grupę, jie geriausiai išnagrinėti tipologijos atžvilgiu. Kataloge kiekvieno daikto apraše nurodoma tiksli kapinyno metrika, prie kapo numerio pažymint laidosenos būdą: griautinis ar degintinis kapas.

Kuršių papuošalai rodo šios genties dvasinės ir materialinės kultūros turtingumą ir savitumą, o audinių liekanos mena drabužių detales. Nešiosenos tradicijos geriausiai atsispindi laidosenoje. Tai vieni iš pagrindinių elementų, leidžiančių geriau pažinti kuršių gentį, kuri istorinių aplinkybių buvo suskaldyta ir ilgainiui įsiliejo į dvi baltų tautas – lietuvių ir latvių.

Kuršiai. Genties kultūra laidosenos duomenimis. Katalogas

Kuršiai. Genties kultūra laidosenos duomenimis. Katalogas

Kiti leidiniai

The Curonians. Tribe Culture According to the Burial Data. Catalogue. Vilnius, 2016. 462 p., lietuvių ir anglų k., ISBN 978-609-8039-00-9
Parengė Eglė Griciuvienė. Dailininkė Vida Ona Kuraitė, redaktorės Nijolė Deveikienė ir Saulė Kriaučiūnė

Kaina: 15 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje Summary
Bilingual Lithuanian-English publication

Kuršiai – viena iš baltų genčių, susiformavusių apie VI amžių, dabar yra dviejų valstybių teritorijoje: šiaurvakarinės Lietuvos dalyje ir Latvijos Kuršo pusiasalio vakarinėje dalyje. Kataloge parodyta genties kultūra kapų įkapių komplektais, lobiais – aukomis, apeiginiais dirbiniais ir kasdienės buities reliktais iš piliakalnių bei gyvenviečių.

Katalogui sudaryti 4 topografiniai kapinynų žemėlapiai, jame aprašyta 101 žinomas kuršių laidojimo paminklas Lietuvoje ir Latvijoje. Leidinyje pateikti 166 kapų laidosenos aprašai, 49 kapų tyrinėjimų brėžiniai, iš viso įtraukta 2390 eksponatų. Katalogas iliustruotas 175 spalvotomis kapų įkapių nuotraukomis, 77 nespalvotomis archeologijos paminklų ir tyrinėjimų vaizdų nuotraukomis.

Tai trečioji knyga iš baltų genčių archeologijos ciklo. Ji prieinama ir aktuali plačiam skaitytojų ratui ne tik Lietuvoje ir Latvijoje, bet ir plačiau Europoje. Didžioji dalis kataloge pateiktų archeologinių radinių skelbiama pirmą kartą. Kuršių gentis iki šiol nebuvo susilaukusi atskiro leidinio jos istorijai ir kultūrai nušviesti.

Antras leidimas.

Marius Baranauskas. Laiko reportažai

Marius Baranauskas. Laiko reportažai

Kiti leidiniai

Vilnius, 2016. 432 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-84-9
Parodos kuratorė ir leidinio sudarytoja Aistė Žvinytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, maketuotoja Edita Gužaitė, redaktorė Nijolė Deveikienė, vertėja Aušra Simanavičiūtė

Kaina: 23 Eur

Sneak insidePeržiūrėti kas viduje Summary

Marius Baranauskas (1931-1995) – Lietuvos fotografijos klasikas, fotožurnalistas, fotomenininkas. Jo nuotraukų meistriška kompozicija, ritmiška vaizdo grafika ir humoras ištrina ribas tarp reportažinės ir meninės fotografijos. Knygoje siekta pristatyti autoriaus kūrybinio palikimo visumą, todėl pateikiami įvairūs darbai: ir reportažiniai, ir meniniai, bei nurodomi visi žinomi originalūs pavadinimai. Temomis sugrupuota fotografijų seka leidžia pajusti istorijos tėkmę ir vidinę kūrėjo kaitą.

Home buttonAtgal