Knygoje pristatomi 1992–2017 metų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai. Per dvidešimt šešerius metus šia premija įvertinti trisdešimt septyni asmenys, savo veikla ir gyvenimais reikšmingai prisidėję prie atkūrusios nepriklausomybę valstybės stiprinimo, tautinės tapatybės išlaikymo, nacionalinės kultūros plėtotės. Premijos laureatai – įvairių profesijų žmonės: filologai, istorikai, geografai, muzikologai, architektai, fizikai, ekonomistai, puikūs savo sričių žinovai, visuomenininkai, nuveikę gražių ir prasmingų darbų etninės kultūros srityje. Pirmoje knygos dalyje chronologine tvarka pristatoma Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatų veikla, už kurią paskirta atitinkamų metų premija. Antroje dalyje pateikiami Juozo Šorio pokalbiai su laureatais.