Monografija Pranas Dovydaitis buvo išleista 1975 m., gūdaus sovietmečio laikais, kai nebuvo jokių laisvės prošvaisčių, kai atrodė, jog sovietų imperija viešpataus amžius, kad nebus galima rašyti apie Dovydaitį, jo nevaizduojant buržuaziniu nacionalistu, tamsiu klerikalu, įvairių atgyvenų puoselėtoju. Knyga buvo parašyta išeivijai, bet su tvirta viltimi, kad ji bus skaitoma ir Lietuvoje, kad ji įterps šviesos žiburėlį į melų ir prasimanymų tamsą. Tuo metu jos autorius net neįsivaizdavo, kad Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę ir kad ši monografija bus perspausdinta, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.

Kęstutis K. Girnius

Leidiniai


Mataičių teatras

Mataičių teatras

Vilnius, 2017. 152 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-98-6

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Juozapas Čechavičius. 1818–1888. Fotografijos / Photographs

Juozapas Čechavičius. 1818–1888. Fotografijos...

Vilnius, 2016. Lietuvos fotografijos istorija – 7, 392 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-9003; ISBN 978-609-8039-95-5

Sneak inside Galima pavartyti

Lietuvos fotografijos istorija

Plačiau
Vilma Bukaitė. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas

Vilma Bukaitė. Nepriklausomybės Akto...

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 20, 632 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-94-8

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Etnografija 26, Metraštis 2016

Etnografija 26, Metraštis 2016

Vilnius, 2016. 262 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835

Metraštis „Etnografija“

Plačiau
Algimantas Katilius. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Algimantas Katilius. Prelatas Kazimieras...

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 19, 208 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-93-1

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Bažnyčių vaizdai XX amžiaus pradžioje. Stiklo negatyvų rinkinys

Bažnyčių vaizdai XX amžiaus...

Vilnius, 2016. 286 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-92-4

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų fotografijos / Photographs from 2010 to 2016. Parodos, apdovanojimai, bibliografija / Exhibitions, awards, bibliography

Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų...

Vilnius, 2016. 84 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-90-0

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės

Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraščių pynės

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 18, 176 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-89-4.

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės...

Vilnius, 2016. Muziejus ir kolekcininkas - 6, 280 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 2351-5287; ISBN 978-609-8039-88-7.

Sneak inside Galima pavartyti

Muziejus ir kolekcininkas

Plačiau
Home buttonAtgal