Numerio tema – muziejų vertybių prevencinis konservavimas. Be to, šiame leidinyje rašoma apie sudėtingų objektų – ir ne tik muziejaus eksponatų – restauravimą, naujų šiuolaikinių tyrimo būdų taikymą, muziejaus rinkinių analizę ir interpretavimą.

Leidiniai internete


Restauravimo metodika Nr. 5

Vilnius, 2007. 120 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-0562.

Leidiniai internete

Plačiau

Etnografija 15–16, Metraštis 2005–2006

Vilnius, 2007. 294 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835.

Leidiniai internete

Plačiau

Numizmatika 4–5, Metraštis 2003–2004

Vilnius, 2006. 496 p., lietuvių, anglų ir rusų k., ISSN 1392-8570.

Leidiniai internete

Plačiau
Home buttonAtgal