Juozapas Čechavičius – vienas žymiausių XIX a. antros pusės Vilniaus fotografų, meniškų miesto panoramų ir įspūdingų jo apylinkių peizažų autorius. J. Čechavičiaus miestovaizdžių fotografijos savo meniškumu ir meistriškumu akivaizdžiai pranoko pirmųjų Vilniaus fotografų Abdono Korzono, Alberto Sveikovskio, Vilhelmo Zacharčiko darbus. Tarp vilniečių J. Čechavičius garsėjo kaip Vilniaus vaizdų fotografas, bet jo ateljė darytose portretinėse nuotraukose buvo įamžinti ir žymūs jo amžininkai. Knygoje publikuojamas J. Čechavičiaus kūrybinis palikimas – tai unikalus ir itin vertingas XIX a. 7–9 dešimtmečio Vilniaus istorijos vaizdo dokumentas.

Leidiniai


Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinis muziejus turi senas leidybos tradicijas. Pirmasis rinkinių katalogas, išleistas 1858 metais, dabar jau – bibliografinė retenybė. Didžioji ir pati svarbiausia nūdienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas tęstiniuose muziejaus leidiniuose „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“ ir „Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo“.

Muziejaus leidžiamuose metraščiuose „Etnografija“, „Numizmatika“ tyrinėjimų medžiagą skelbia ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir kitų muziejų specialistai ir tyrinėtojai. Pradėta „Lietuvos fotografijos istorijos“ serija, kurioje publikuojami Lietuvos fotografijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Konservavimo ir restauravimo problemoms skirtas tęstinis leidinys „Restauravimo metodika“, kuriame specialistai ras vertingos informacijos apie įvairaus pobūdžio muziejinių eksponatų restauravimo bei konservavimo metodus ir restauratorių patirtį šioje srityje.

Leidinius galite įsigyti muziejaus kasose:

  • Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 20 04
  • Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 24 52
  • Signatarų namuose, Pilies g. 26, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 231 44 80

Kitų miestų knygynuose:

  • „Tūkstantis ir viena knyga“, Vilniaus g. 11, Kaunas
  • „J. Masiulio knygynas“, Respublikos g. 21, Panevėžys
  • „Žiburio knygynas“, Vilniaus g. 213, Šiauliai

Taip pat leidinius galite užsisakyti telefonu +370 (5) 212 34 98 arba el. paštu leidyba@lnm.lt


Juozapas Čechavičius 1818 – 1888. Fotografijos / Photographs

Juozapas Čechavičius 1818 –...

Vilnius, 2016. Lietuvos fotografijos istorija – 7, 392 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-9003; ISBN 978-609-8039-95-5

Sneak inside Galima pavartyti

Lietuvos fotografijos istorija

Plačiau
Bukaitė Vilma. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas

Bukaitė Vilma. Nepriklausomybės Akto...

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 20, 632 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-94-8

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Etnografija 26, Metraštis 2016

Etnografija 26, Metraštis 2016

Vilnius, 2016. 262 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835

Metraštis „Etnografija“

Plačiau
Katilius Algimantas. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Katilius Algimantas. Prelatas Kazimieras...

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 19, 208 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-93-1

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Bažnyčių vaizdai XX amžiaus pradžioje. Stiklo negatyvų rinkinys

Bažnyčių vaizdai XX amžiaus...

Vilnius, 2016. 286 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-92-4

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų fotografijos / Photographs from 2010 to 2016. Parodos, apdovanojimai, bibliografija / Exhibitions, awards, bibliography

Stanislovas Žvirgždas. 2010–2016 metų...

Vilnius, 2016. 84 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-90-0

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Home buttonAtgal