Šioje knygoje Vilniaus miesto planai skelbiami kaip istorinės kartografijos šaltiniai. 153 brėžiniai iš Lietuvos nacionalinio muziejaus kolekcijos, kitų Lietuvos ir užsienio rinkinių atskleidžia miesto plėtrą ir kraštovaizdžio kaitą XVI – XX amžiaus pradžioje. Knygoje pateikiami kartometriniai duomenys ir nagrinėjami archyviniai šaltiniai padeda išsamiau pažinti planų sudarymo tikslus bei atsiradimo aplinkybes.

Planai – nepakeičiamas šaltinis miesto istorijai pažinti. Juose slypinti informacija svarbi daugeliu požiūrių: miesto planai padeda geriau suvokti gamtinį topografinį savitumą, urbanistinės plėtros ir kraštovaizdžio kaitos klausimus bei atskirų miesto dalių sociotopografijos specifiką. Kaip rodo su Vilniaus planais susiję dokumentai, kartografija ir topografiniai tyrinėjimai buvo ir tebėra politinis administravimo instrumentas. Miesto planai – tai ne tik informatyvūs šaltiniai istorikui, tai ir dailės kūriniai, kultūros istorijos objektai.

Leidiniai


Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinis muziejus turi senas leidybos tradicijas. Pirmasis rinkinių katalogas, išleistas 1858 metais, dabar jau – bibliografinė retenybė. Didžioji ir pati svarbiausia nūdienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas tęstiniuose muziejaus leidiniuose „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“ ir „Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo“.

Muziejaus leidžiamuose metraščiuose „Etnografija“, „Numizmatika“ tyrinėjimų medžiagą skelbia ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir kitų muziejų specialistai ir tyrinėtojai. Pradėta „Lietuvos fotografijos istorijos“ serija, kurioje publikuojami Lietuvos fotografijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Konservavimo ir restauravimo problemoms skirtas tęstinis leidinys „Restauravimo metodika“, kuriame specialistai ras vertingos informacijos apie įvairaus pobūdžio muziejinių eksponatų restauravimo bei konservavimo metodus ir restauratorių patirtį šioje srityje.

Leidinius galite įsigyti muziejaus kasose:

  • Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 20 04
  • Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 24 52
  • Signatarų namuose, Pilies g. 26, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 231 44 80

Kitų miestų knygynuose:

  • „Tūkstantis ir viena knyga“, Vilniaus g. 11, Kaunas
  • „J. Masiulio knygynas“, Respublikos g. 21, Panevėžys
  • „Žiburio knygynas“, Vilniaus g. 213, Šiauliai

Taip pat leidinius galite užsisakyti telefonu +370 (5) 212 34 98 arba el. paštu leidyba@lnm.lt


Vilniaus miesto planai

Vilniaus miesto planai

Vilnius, 2016. 432 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-96-2

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Girnius Juozas. Pranas Dovydaitis.

Girnius Juozas. Pranas Dovydaitis.

Vilnius, 2017. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 21, 688 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-97-9

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Mataičių teatras

Mataičių teatras

Vilnius, 2017. 152 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-98-6

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Juozapas Čechavičius 1818 – 1888. Fotografijos / Photographs

Juozapas Čechavičius 1818 –...

Vilnius, 2016. Lietuvos fotografijos istorija – 7, 392 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-9003; ISBN 978-609-8039-95-5

Sneak inside Galima pavartyti

Lietuvos fotografijos istorija

Plačiau
Bukaitė Vilma. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas

Bukaitė Vilma. Nepriklausomybės Akto...

Vilnius, 2016. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 20, 632 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-94-8

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Etnografija 26, Metraštis 2016

Etnografija 26, Metraštis 2016

Vilnius, 2016. 262 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835

Metraštis „Etnografija“

Plačiau
Home buttonAtgal