Šiame numeryje spausdinami straipsniai apie Studentų ateitininkų abstinentų korporacijos ženklą ir šunų registracijos žetonus tarpukario Lietuvoje. Publikuojami monetų radiniai iš archeologinių tyrimų Turgaus a. 12, Klaipėdoje. Skelbiami nauji duomenys apie Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto lietuviškų pusgrašių klastotes. Leidinyje publikuojama 2009-2011 m. Lietuvos numizmatikos bibliografija, aptariami Lietuvos ir užsienio šalių numizmatikos leidiniai.

Leidiniai


Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai

Lietuvos nacionalinis muziejus turi senas leidybos tradicijas. Pirmasis rinkinių katalogas, išleistas 1858 metais, dabar jau – bibliografinė retenybė. Didžioji ir pati svarbiausia nūdienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas tęstiniuose muziejaus leidiniuose „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“ ir „Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo“.

Muziejaus leidžiamuose metraščiuose „Etnografija“, „Numizmatika“ tyrinėjimų medžiagą skelbia ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir kitų muziejų specialistai ir tyrinėtojai. Pradėta „Lietuvos fotografijos istorijos“ serija, kurioje publikuojami Lietuvos fotografijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Konservavimo ir restauravimo problemoms skirtas tęstinis leidinys „Restauravimo metodika“, kuriame specialistai ras vertingos informacijos apie įvairaus pobūdžio muziejinių eksponatų restauravimo bei konservavimo metodus ir restauratorių patirtį šioje srityje.

Leidinius galite įsigyti muziejaus kasose:

  • Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 20 04
  • Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 24 52
  • Signatarų namuose, Pilies g. 26, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 231 44 80

Kitų miestų knygynuose:

  • „Tūkstantis ir viena knyga“, Vilniaus g. 11, Kaunas
  • „J. Masiulio knygynas“, Respublikos g. 21, Panevėžys
  • „Žiburio knygynas“, Vilniaus g. 213, Šiauliai

Taip pat leidinius galite užsisakyti telefonu +370 (5) 212 34 98 arba el. paštu leidyba@lnm.lt


Numizmatika 13–17, Metraštis 2012–2016

Numizmatika 13–17, Metraštis 2012–2016

Vilnius, 2017. 232 p., lietuvių ir rusų k., santr. anglų k., ISSN 1392-8570.

Metraštis „Numizmatika“

Plačiau
Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas gidas po muziejų

Kazio Varnelio namai-muziejus. Trumpas...

Vilnius, 2017. 84 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-90-0

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Vilniaus miesto planai

Vilniaus miesto planai

Vilnius, 2016. 432 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-96-2

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Juozas Girnius. Pranas Dovydaitis

Juozas Girnius. Pranas Dovydaitis

Vilnius, 2017. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 21, 688 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 978-609-8039-97-9

Sneak inside Galima pavartyti

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Plačiau
Mataičių teatras

Mataičių teatras

Vilnius, 2017. 152 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 978-609-8039-98-6

Sneak inside Galima pavartyti

Kiti leidiniai

Plačiau
Juozapas Čechavičius 1818 – 1888. Fotografijos / Photographs

Juozapas Čechavičius 1818 –...

Vilnius, 2016. Lietuvos fotografijos istorija – 7, 392 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-9003; ISBN 978-609-8039-95-5

Sneak inside Galima pavartyti

Lietuvos fotografijos istorija

Plačiau
Home buttonAtgal