Šiuo metu galutinai sutvarkytas Gedimino kalno piliakalnio šiaurės vakarų šlaitas. Lygiagrečiai 2017–2018 m. vykdyti avarijos grėsmės pašalinimo darbai pristabdė likusių šlaitų deformacijas, tačiau yra laikini – skirti būklės stabilizavimui, iki bus galutinai parengtas ir įgyvendintas kompleksinis kalno tvarkybos projektas.

Nuolat vykdomos apžiūros ir įdiegta stebėsenos sistema rodo patenkinamą pritaikytų priemonių (skaldos sluoksnių, paviršinį gruntą tvirtinančių konstrukcinių tinklų, sausinamųjų drenažinių kanalų) būklę visuose šlaituose, išskyrus pietrytinį.

Grunto judesiams nusistovėti sąlygas sudarė ir šiais metais ilgai trukęs mažai lietingas laikotarpis. Paskutiniai žymesni šlaitų grunto judesiai fiksuoti 2018 m. balandžio mėn., atsileidus sezoniniam grunto pašalui ir gruntui dar esant įmirkusiam. Paskutinės deformacijos Gedimino kalno šlaituose fiksuotos 2017 m. lapkričio pradžioje.

Pietrytinio šlaito ir neautentiškos pietrytinės gynybinės sienos būklė tuo tarpu išlieka sudėtinga, tačiau yra nuolatos stebima, ieškoma būdų jai stabilizuoti. Ekspertų komisijoje yra ieškoma racionalaus ir optimalaus varianto avarijos grėsmės pašalinimo darbams. Svarstomas ir dalies gynybinės sienos nuardymo variantas.

Šlaitų ir statinių stabilumo situaciją pablogintų ir blogos meteorologinės sąlygos – kelis kartus nei įprasta gausesnis kritulių kiekis, dažnas atlydys ir gausūs lietūs žiemos laikotarpiu.

Lėtas, ilgalaikis paviršinio supiltinio grunto slinkimas šlaitu žemyn (nuo 1 iki 3 cm per 7–8 mėn. laikotarpį) matomas ir analizuojant ilgalaikius grunto judesio daviklių rodmenis.

Galutinis kalno sutvarkymas įmanomas tik įgyvendinus kompleksinį tvarkybos darbų projektą. Ekstremalioji situacija būtina, iki bus pradėti minimi darbai, nes leidžia nedelsiant reaguoti į susidariusią padėtį.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.


Dėl Gedimino kalno būklės ir ekstremaliosios situacijos

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

sausio 12, 2018

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

gruodžio 30, 2017

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

gruodžio 15, 2017

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

Stabilizavus rytinį Gedimino kalno šlaitą atnaujinamas eismo judėjimas K. Škirpos alėja

gruodžio 1, 2017

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

Gedimino kalnas ruošiamas 2017 m. žiemos ir 2018 m. pavasario laikotarpiui

lapkričio 8, 2017

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

Gedimino kalno pietrytiniame šlaite rasta mina

lapkričio 21, 2017

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

Archeologiniai tyrimai Gedimino kalne

lapkričio 20, 2017

Nuošliauža rytiniame šlaite

Nuošliauža rytiniame šlaite

lapkričio 4, 2017

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

Nuošliauža pietinio šlaito sandūroje su vakariniu šlaitu

lapkričio 3, 2017

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

Rytinio šlaito nuošliauža po merkiančio lietaus pasislinko žemyn

spalio 29, 2017

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

Gedimino kalno pietvakariniame šlaite įvyko paviršinė nuošliauža

spalio 27, 2017

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

Gedimino kalno būklė stabilizuota, išvengta naujos nuošliaužos

spalio 15, 2017