Šiuo metu galutinai sutvarkytas Gedimino kalno piliakalnio šiaurės vakarų šlaitas. Lygiagrečiai 2017-2018 m. vykdyti avarijos grėsmės pašalinimo darbai pristabdė likusių šlaitų deformacijas, tačiau yra laikini – skirti būklės stabilizavimui iki bus galutinai parengtas ir įgyvendintas kompleksinis kalno tvarkybos projektas.

Nuolat vykdomos apžiūros ir įdiegta stebėsenos sistema rodo patenkinamą pritaikytų priemonių (skaldos sluoksnių, paviršinį gruntą tvirtinančių konstrukcinių tinklų, sausinamųjų drenažinių kanalų) būklę visuose šlaituose, išskyrus pietrytinį.

Grunto judesiams nusistovėti sąlygas sudarė ir šiais metais ilgai trukęs mažai lietingas laikotarpis. Paskutiniai žymesni šlaitų grunto judesiai fiksuoti 2018 m. balandžio mėn., atsileidus sezoniniam grunto pašalui ir gruntui dar esant įmirkusiam. Paskutinės deformacijos Gedimino kalno šlaituose fiksuotos 2017 m. lapkričio pradžioje.

Pietrytinio šlaito ir neautentiškos pietrytinės gynybinės sienos būklė tuo tarpu išlieka sudėtinga, tačiau yra nuolatos stebima, ieškoma būdų jai stabilizuoti. Ekspertų komisijoje yra ieškoma racionalaus ir optimalaus varianto avarijos grėsmės pašalinimo darbams. Svarstomas ir dalies gynybinės sienos nuardymo variantas.

Šlaitų ir statinių stabilumo situaciją pablogintų ir blogos meteorologinės sąlygos – kelis kartus nei įprasta gausesnis kritulių kiekis, dažnas atlydis ir gausūs lietūs žiemos laikotarpiu.

Lėtas, ilgalaikis paviršinio supiltinio grunto slinkimas šlaitu žemyn (nuo 1 iki 3 cm per 7-8 mėn. laikotarpį) matomas ir analizuojant ilgalaikius grunto judesio daviklių rodmenis.

Galutinis kalno sutvarkymas įmanomas tik įgyvendinus kompleksinį tvarkybos darbų projektą. Ekstremalioji situacija būtina iki bus pradėti minimi darbai, nes leidžia nedelsiant reaguoti į susidariusias situacijas.

Dėl Gedimino kalno būklės ir ekstremalios situacijos

Dėl Gedimino kalno būklės ir ekstremalios situacijos

Dėl Gedimino kalno būklės ir ekstremalios situacijos

gruodžio 12, 2018

Sutvarkytas Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaitas

Sutvarkytas Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaitas

lapkričio 9, 2018

Tęsiami Gedimino kalno tvarkybos darbai

Tęsiami Gedimino kalno tvarkybos darbai

lapkričio 2, 2018

Lankytojams atidaromas Gedimino kalnas

Lankytojams atidaromas Gedimino kalnas

rugpjūčio 7, 2018 | Gedimino pilies bokštas, Arsenalo g. 5

Prevenciniai darbai Gedimino kalno rytinėje pusėje

Prevenciniai darbai Gedimino kalno rytinėje pusėje

rugpjūčio 31, 2018

Prevenciniai darbai Gedimino kalno vakariniame šlaite

Prevenciniai darbai Gedimino kalno vakariniame šlaite

liepos 2, 2018

Ekstremalioji situacija valdoma, rengiamasi kompleksiniam kalno tvarkymui

Ekstremalioji situacija valdoma, rengiamasi kompleksiniam kalno tvarkymui

birželio 6, 2018

Gedimino kalno tvarkybos darbų aptarimas

Gedimino kalno tvarkybos darbų aptarimas

birželio 6, 2018

Stabilizuojamas vakarinis Gedimino kalno šlaitas

Stabilizuojamas vakarinis Gedimino kalno šlaitas

sausio 31, 2018

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

Prevenciniai darbai vakariniame ir pietiniame Gedimino kalno šlaituose

sausio 12, 2018

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

Vilniaus piliavietės teritorijoje paskelbta valstybės lygio ekstremalia situacija

gruodžio 30, 2017

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

Gedimino kalno stabilizavimo žiemai ir 2018 m. pavasariui darbai baigiami, tęsiasi šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbai

gruodžio 15, 2017