Mokslinėje konferencijoje – intelektiniai užsiėmimai ir kūrybinė vaizduotė XIX amžiuje

 
 

Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į mokslinę konferenciją „Intelektas ir vaizduotė XIX amžiaus sociokultūriniame lauke“, kurioje istorikai, filosofai ir menotyrininkai kalbės apie ano šimtmečio žmones, kuriems kūryba ir kultūrinė veikla virto svarbiausiu gyvenimo užsiėmimu.

Naujausiais tyrimais paremtuose pasakojimuose nuskambės girdėti ir negirdėti vardai: Jašiūnų dvaro savininkas, istorikas, intelektualas ir „nenaudėlis“ Mykolas Balinskis, vilnietis muzikas, fotografas, poetas ir vertėjas Faustinas Lopatynskis, dailininkas Vincentas Slendzinskis, genealogas mėgėjas Adomas Krescencijus Lopacinskis ir kiti.

Klausytojai sužinos, kaip Imperatoriškojo Vilniaus universiteto profesorius Jozefas Goluchovskis skleidė romantizmo filosofijos idėjas, o pažangių pedagoginių idėjų šalininkas mokslininkas jėzuitas Pranciškus Ksaveras Bogušas jas įgyvendino praktikoje, kaip vilnietis teisininkas ir poetas Aleksandras Žirkevičius blaškėsi tarp imperinės ideologijos sklaidos ir poezijos. Užnemunės lietuvių poezijoje nelauktai atsiskleis poetiniai vaizdiniai, o intelektas ir dvasingumas sužibės katalikų dvasininkų veikloje.

Konferencija vyks 2019 m. gruodžio 14 d. Signatarų namuose, Pilies g. 26, nuo 9 val. 30 min.

gruodžio 14, 2019 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal