Gintauto Martynaičio piešiniai – prisiminimų ciklas – bežadžiai mūsų tautos tremtinių kančios, aukos ir tikėjimo liudytojai. Įtaigūs G. Martynaičio vaizdai, virtę meno tiesa, jaudina nuoširdžiausiu naivumu, kruopštumu, atida kiekvienai to – buvusio – gyvenimo smulkmenai, detalei, kuri tampa ir liudijimu, ir dokumentu.
Piešinių aplankas „Ledo vaikystės prisiminimai“ skiriamas lietuvių didžiųjų tremčių 70 metų sukakčiai.

Kiti leidiniai


Gintautas Martynaitis (1935–1999). Ledo vaikystės prisiminimai. Piešiniai / Drawings / Рисунки

Gintautas Martynaitis (1935–1999). Ledo vaikystės prisiminimai. Piešiniai / Drawings / Рисунки

Kiti leidiniai

Reminiscences from ice childhood = Воспоминания о ледовом детстве. Vilnius, 2011. 34 iliustr. lapai aplanke + tekstas (3 lapai)., lietuvių k., santr. anglų ir rusų k., ISBN 978-609-8039-09-2.

Kaina: 2 Eur


Gintauto Martynaičio piešiniai – prisiminimų ciklas – bežadžiai mūsų tautos tremtinių kančios, aukos ir tikėjimo liudytojai. Įtaigūs G. Martynaičio vaizdai, virtę meno tiesa, jaudina nuoširdžiausiu naivumu, kruopštumu, atida kiekvienai to – buvusio – gyvenimo smulkmenai, detalei, kuri tampa ir liudijimu, ir dokumentu.
Piešinių aplankas „Ledo vaikystės prisiminimai“ skiriamas lietuvių didžiųjų tremčių 70 metų sukakčiai.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal