Iki karo masiškiausia susidorojimo su Lietuvos gyventojais akcija buvo įvykdyta 1941 metų birželio 14–18 dienomis. 1942-ųjų birželio mėnesį apie 2,3 tūkstančio Lietuvos tremtinių iš Altajaus krašto išgabenta į Arktį, prie Laptevų jūros. Gausiai iliustruotoje knygoje spausdinamos leidinio sudarytojo Mindaugo Markevičiaus ir jo žmonos Aldonos iš likimo brolių lapteviečių surinktos ledinės nelaisvės ir kančių dienų nuotraukos bei kita archyvinė medžiaga.

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Mindaugas Markevičius. Tremties kelias

Mindaugas Markevičius. Tremties kelias

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2006. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 4, 216 p., lietuvių k., ISSN 1648-2859; ISBN 9955-415-58-4.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Iki karo masiškiausia susidorojimo su Lietuvos gyventojais akcija buvo įvykdyta 1941 metų birželio 14–18 dienomis. 1942-ųjų birželio mėnesį apie 2,3 tūkstančio Lietuvos tremtinių iš Altajaus krašto išgabenta į Arktį, prie Laptevų jūros. Gausiai iliustruotoje knygoje spausdinamos leidinio sudarytojo Mindaugo Markevičiaus ir jo žmonos Aldonos iš likimo brolių lapteviečių surinktos ledinės nelaisvės ir kančių dienų nuotraukos bei kita archyvinė medžiaga.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal