Dėl T. Kosciuškos g. 3 sklypo sutvarkymo darbų vykdymo

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus, vykdydamas pastato, esančio T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso rekonstrukcijos darbus ir pritaikydamas erdvę muziejinėms reikmėms, pagal XIX a. medžiagą atkurs dalį šį sklypą juosiančios tvoros su vartais, o autentišką tvoros dalį – restauruos. Darbus atlieka MB „Virmalda“ pagal 2009 metų UAB Projektavimo ir restauravimo instituto parengtą projektą.

T. Kosciuškos g. 3 pastatų kompleksą ir jam priskirtą sklypą juosia ilga tvora. Atlikus tyrimus, projekte buvo numatytas vertingų ir autentiškų tvoros dalių restauravimas, o sovietmečiu statytų neautentiškų vartų ir tvoros dalies iš abiejų pusių – demontavimas ir atkūrimas.

Rengiant projektą UAB Projektavimo ir restauravimo institutas atliko pagrindinių vartų su tvora architektūrinius tyrimus ir nustatė, kad nemaža dalis tvoros ir dalis pagrindinių vartų yra neautentiški: vartų kairiosios pusės stulpas su tvora išmūryti antrinio panaudojimo plytomis, dešiniosios pusės stulpas ir tvora – raudonų skylėtų plytų, metaliniai vartai ir varteliai suprojektuoti ir pagaminti apie 2009 metus.

Atnaujinus darbus 2019 metais buvo papildomai atliktas vartų su tvora konstrukcijų ir mūro būklės įvertinimas. Nustatyta, kad tvora yra avarinės būklės, pasvirusi, o tvoros mūras apatinėje dalyje pažeistas drėgmės ir smarkiai eroduotas.

Įvertinus pagrindinių vartų ir tvoros architektūrinius tyrimus ir mūro būklę, projekto autoriai numatė demontuoti ir naujai permūryti vertingųjų savybių neturinčios tvoros dalį ir restauruoti likusią autentišką. Demontuotos tvoros struktūra bus išlaikyta atstatant suirusius tvoros mūrinius stulpus su stogeliais. Įrengiant naują tvoros pamatą, dalyvaujant archeologams, bus galimybė nustatyti tikrąją buvusios tvoros vietą.

Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato, esančio T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso rekonstravimo darbai pradėti pagal 2009 m. parengtą UAB Projektavimo ir restauravimo instituto projektą, kuriam buvo išduotas Vilniaus savivaldybės leidimas. Darbai tęsiami 2019–2020 metais. Darbų metu T. Kosciuškos g. 3 pastatas bus pritaikytas muziejinei veiklai, bus sutvarkyta ir lankytojams pritaikyta jį supanti aplinka su tvoromis ir vartais. Projektas buvo suderintas su Vilniaus savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriumi, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, buvo atlikta paveldosauginė (specialioji) ekspertizė.

Darbai po pertraukos buvo pratęsti 2019 metais. Projektavimo darbus vykdė UAB Projektavimo ir restauravimo institutas.

Atnaujinta

Šiandien buvo priimti muziejaus direktorės įsakymai, kuriais lakinai sustabdyti pagrindinių vartų su tvora, esančių tarp Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso ir transformatorinės, įrengimo darbai, taip pat sudaryta komisija, kuriai pavesta organizuoti ir atlikti tyrimą dėl dalies tvoros, esančios tarp Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso ir transformatorinės, nugriovimo, siekiant nustatyti, ar nugriovimo darbai atlikti nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

balandžio 29, 2020


Kitos naujienos

Home buttonAtgal